Návštěva svatého Mikuláše

24. březen 2015

Před 190 lety vyšly anonymně „nejznámější verše napsané v Americe“ – báseň „Návštěva svatého Mikuláše“. Tohle dílo významně přispělo k dnešní podobě amerických Vánoc se Santa Clausem.

Třiadvacátého prosince roku 1823 vychází v listu Sentinel v americkém městě Troy báseň „Návštěva svatého Mikuláše“. Její autor vypráví, jak ho v noci před Vánoci probudil jakýsi hluk před domem. Opatrně vstal, aby nevzbudil ženu a děti, a vyhlédl oknem ven. Na obloze zahlédne saně se svatým Mikulášem tažené osmi soby. Spřežení přistane na střeše a Mikuláš se spustí do domu komínem. Z pytle vytáhne dárky a vloží je do punčoch dětí. Pak komínem opět zmizí. Když odlétá na saních tažených soby pryč, přeje: „Šťastné Vánoce všem a všem dobrou noc.“

Autor básně nebyl uveden. Ale to nevadilo. Z mnoha důvodů dosáhla „Návštěva svatého Mikuláše“ velké popularity. Vycházela znovu a znovu a pod jejím vlivem nabíraly americké Vánoce podobu, jakou mají dnes. V té době nebyly oslavy Vánoc a konce roku ve Spojených státech zdaleka ustálené. Mnozí lidé slavili mnohem více Nový rok než Vánoce. Báseň významně přispěla k tomu, že lidé začali vnímat Vánoce a především Štědrý den jako svátek, v němž sehrávají ústřední roli děti.

Clement Clarke Moore (1779-1863)

Vědec, který „vymyslel“ Vánoce

Teprve v roce 1837 byl za autora označen profesor orientální a řecké literatury Clement Clarke Moore (1779-1863). Moore sám se přiznal k autorství v roce 1844, když zařadil „Návštěvu svatého Mikuláše“ do své sbírky básní. Podle tradovaného vyprávění napsal Moore báseň během sněhové chumelenice na vyjížďce za nákupy na saních tažených koňmi. Jako předobraz bodrého, veselého svatého Mikuláše mu prý posloužil nizozemský nádeník, s kterým se tehdy střetl. Mnohé z dnes neodmyslitelných atributů Santa Clause vymyslel právě Moore. Jiné prvky vyprávění, například jména sobů v Mikulášově spřežení, si vypůjčil z jiných příběhů.

Mooreovo autorství zpochybňoval nedávno na základě analýzy textu americký profesor angličtiny Donald Foster z Vassar College. Ten došel k závěru, že nejpravděpodobnějším autorem veršů o svatém Mikuláši je major Henry Livingston Jr., vzdálený příbuzný Mooreovy manželky. Existuje ale dostatek dobových svědectví o tom, že autorem básně je skutečně Moore. Také analýzy textu provedené jinými odborníky, např. historikem Sethem Kallerem, svědčí ve prospěch Mooreova autorství.

Dům, ve kterém bydlel Moore se svou rodinou, když psal Návštěvu svatého Mikuláše.

Důvod, proč se Moore zpočátku zdráhal přiznat autorství básně, byl prostý. Jako „seriózní badatel“ chtěl být uznáván především za své vědecké dílo. Proto až v roce 1844 podlehl naléhání svých dětí a zařazením „Návštěvy svatého Mikuláše“ do básnické sbírky se ke svému bezkonkurenčně nejslavnějšímu dílu veřejně přiznal.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio