Nacisté v totálním rauši? Na drogách byl dlouho závislý i sám Hitler, tvrdí nová kniha

17. září 2015

Udržení a kultivování čistoty árijské rasy bylo jednou z nacistických priorit. Ale během 2. světové války nacističtí vůdci beze studu a systematicky prováděli experimenty s návykovými látkami na vlastních vojácích, tvrdí nová kniha, jež už stačila vzbudit velkou pozornost. A řadu otázek.

Reportéři stanice Deutsche Welle se autora publikace vyptávali na Hitlera, zneužívané vojáky wehrmachtu a také na pervitin.

Název knihy Der totale Rausch, tedy Totální rauš, od Normana Ohlera je hrou se slovy odkazující na nacistickou „totální válku“.

Slogan, který použil v roce 1943 říšský ministr propagandy, zmocněnec pro vedení totální války a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera, Josef Goebbels ve svém berlínském proslovu.

45letý Ohler je renomovaný německý novinář a autor několika románů a filmových scénářů. Při práci na své první dokumentární knize strávil pět let intenzivním studiem.

Čtěte také

Probádal archivy v Německu a ve Spojených státech a hovořil s řadou dosud žijících svědků, vojenských historiků a expertů ve snaze objasnit touhu nacistického velení po „totálním rauši“. Pro sebe i pro jejich vojáky.

Zmíněná kniha vyšla v Německu minulý týden a brzy má být přeložena i do dalších jazyků.

Logo

Zneužívání drog v nacistickém Německu bylo šokující – říká Ohler v rozhovoru pro Deutsche Welle.

„Tradovalo se, že nacisté používali drogy k nejrůznějším účelům, nicméně já jsem toto tvrzení vnímal spíše jako spekulaci či senzacechtivost. Ale zaujalo mě to, a začal jsem procházet německé federální archivy a také ty americké ve Washingtonu a v Marylandu.“

„První, co jsem chtěl vidět, byly zápisky Hitlerova osobního lékaře, doktora Theodora Morella. A k mému nadšení byly tyto dokumenty velmi podrobné. Včetně poznámek jako ,injekce jako vždy‘ a zmínky o používání eukodalu, což je velmi silný opiát.“

Podávaly se stejné drogy vojákům? Nikoli. Vojáci měli pervitin, v roce 1937 patentovaný německý výrobek, který obsahuje metamfetamin. Byl volně dostupný jako lék až do roku 1939. A v Berlíně se stal nejoblíbenější drogou.

Čtěte také

Stejně jako dnes lidé pijí například kávu pro povzbuzení, tak brali tehdy všichni pervitin. Firma, jež jej vyráběla, dokonce chtěla, aby se pervitin stal jakýmsi konkurentem Coca-Coly.

Lidé se po jeho požití dostávali do euforie, tedy stavu, který jaksi korespondoval se všeobecnou náladou v německé společnosti těsně před vypuknutím války.

Logo

A armáda si, jak píše Ohler, účinky této látky velmi brzy uvědomila. Mohla by přece být vhodná i pro vojáky – pervitin vás udrží v bdělém stavu i několik dní.

Droga byla poprvé použita při operaci německých jednotek v Sudetech a při vpádu do Polska, a poté při útoku na Francii v roce 1940 během takzvané bleskové války.

Velení wehrmachtu nenechávalo nic náhodě a těsně před začátkem války si objednalo 35 milionů pervitinových tablet.

Pervitin byl tedy v armádě hodně rozšířený a populární. Hitler ale preferoval steroidy – zvířecí hormony vpíchnuté do žíly. A později eukodal, drogu farmaceuticky příbuznou heroinu.

Hlavně na podzim 1944, kdy se válečná situace rapidně zhoršovala, užíval Hitler toto silné narkotikum, jež jej přivádělo do euforie v době, kdy realita příliš euforická nebyla.

Čtěte také

„Jeho generálové vytrvale opakovali, že je potřeba válku ukončit, že Německo prohraje, že se řítí do propasti. A on to nechtěl slyšet. Měl přece svého doktora Morella, který mu podával drogu, navozující pocit nepřemožitelnosti,“ podotýká Ohler.

Nikdo oficiálně nevěděl, co Morell Hitlerovi předepisoval. Ale hodně lidí nejen z vůdcova nejbližšího okolí svá podezření mělo.

Logo

Ale to, že vojáci brali pervitin, žádným tajemstvím nebylo. Zpočátku velitelé ani netušili, že pervitin je návyková látka.

Vše se změnilo v roce 1941, kdy byl pervitin oficiálně zakázán a označen za ilegální drogu. Jeho distribuce v armádě sice nadále pokračovala, ale vše bylo drženo v tajnosti a dokumenty z tohoto období už nejsou tak jasné a vypovídající.

Zaznamenal Ohler podobné praktiky i v jiných armádách? „Britové používali amfetaminy. Hodně amerických vojáků, kteří se zapojili do operací 2. světové války, dostávalo drogy od britských spolubojovníků. V americké armádě tato praxe rychle zakořenila, když se podíváte na válku v Koreji v roce 1950, byla to amfetaminová válka. Traduje se, že všichni američtí piloti byli nadopovaní,“ říká autor knihy Totální rauš Norman Ohler.

A co jej během jeho bádání nejvíce překvapilo? „Každopádně dlouhodobost a intenzita Hitlerovy drogové závislosti.“

Zpracováno ze zahraničního tisku.

autor: smi
Spustit audio