Na dvoře Václava II.

14. leden 2011

Dům U kamenného zvonu se na pár hodin vrátil do časů krále Václava II. Tentokrát ovšem nebyla důvodem pouze přednáška. Do sálu totiž zavítali také členové Hradeckého dvora, kteří přišli, jak se na dvořany sluší a patří, v kostýmech své doby.

Mezi návštěvníky vzbudili členové sdružení náležitou pozornost a možná se s nimi v rámci výstavy nesetkáme naposledy. Svými kostýmy skvěle dokreslili vyprávění o době Václava II., českého krále, který postupně získává v očích historiků na ceně.

„Václav II. je postava v našich dějinách, na kterou se objevují hodnocení spíš negativní. Je to dáno různými okolnostmi, různým náhledem historiků.“ Těmito slovy zahájil profesor Libor Jan z Masarykovy univerzity v Brně svoji přednášku Dvůr Václava II. jako průsečík moci a reprezentace. Zároveň připomněl časté snahy stavět na piedestal jeho otce, Přemysla Otakara II., ať už kvůli rozšiřování území na jih, jeho bojovnosti, bohatství nebo aktivní stavitelské činnosti. „Já osobně se domnívám, že za Václava II. byla moc Přemyslovců úplně největší. Jak z hlediska územního, tak správy státu, velké politiky a diplomacie, si myslím, že Václav II. je možná největším Přemyslovcem vůbec.“

Záznam přednášky uslyšíte v pořadu Víkendová univerzita v premiéře v sobotu 26. března od 10 hodin.

Pražský patriciát, král Jan a královna Eliška
Na vládu Přemyslovců naváže také další z přednášek, která se v domě U kamenného zvonu uskuteční 20. ledna od 18. hodin. Ředitel Archivu hlavního města Prahy doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc., se kromě připomínky vývoje města do příchodu Jana Lucemburského, zaměří především na sledování vztahů jednotlivých patricijských skupin ke králi a královně. Vynechány nebudou ani následky manželských sporů Elišky a Jana, které se projevovaly i na životě města. Více se dozvíte při přednášce
Královská moc a městská samospráva na počátku vlády Lucemburků. Pražský patriciát, král Jan a královna Eliška.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio