Mystérium kulového blesku

24. září 2010

Pokud jste někdy viděli, jak za bouřky pluje vaším oknem svítící koule, byli jste svědky velmi vzácného jevu, který se jmenuje kulový blesk a pro vědce je skutečnou fyzikální záhadou již několik století.

V současné době se zdá, že se přiblížilo její rozluštění díky izraelským fyzikům. Ti objevili způsob, jak vytvořit kulový blesk v laboratoři.

Předpokládá se, že kulový blesk je tvořen plazmou, vznikající po úderu blesku do země. Energie elektrického výboje se koncentruje na malou plochu, kde se půda roztaví a vytvoří se žhavá skvrna. Kulový blesk může v průměru měřit až 30 cm a celý jev může trvat několik sekund. Fyzici v Tel Avivu použili k napodobení tohoto přírodního jevu magnetronu o výkonu 600 W z obyčejné kuchyňské mikrovlnné trouby. Magnetrony jsou výkonné impulsní generátory mikrovlnného záření, původně určené pro radary. Mikrovlny byly pomocí hrotu injektovány do pevného substrátu, zhotoveného ze skla nebo keramiky. Energie mikrovlnného záření byla koncentrována do malého objemu řádově jeden kubický centimetr. V tomto objemu došlo k roztavení a k vytvoření podobné žhavé skvrny jako v přírodních podmínkách. Hrot, který byl poté vytažen ze substrátu za sebou vytáhl roztavenou část substrátu, která vytvořila žhavou kapku. Z této kapky se stal vznášející se kulový blesk o průměru kolem 3 cm. Vydržel několik desítek milisekund a podle fascinovaných vědců vypadal jako žhavá mihotající medúza, vznášející se ve vzduchu.

I když přesné složení laboratorního kulového blesku musí být ještě ověřováno, zdá se, že obsahuje materiál substrátu v různých formách, jako jsou ionty, neutrální atomy a větší makroskopické částice. Je to obdobné jako u přírodního kulového blesku, který je pravděpodobně složen z rozprášených minerálních částeček půdy, které jsou vymrštěny do atmosféry po úderu blesku. Navíc v obou útvarech, laboratorním i přírodním, dochází k plazmovému i chemickému hoření.

Autoři těchto prací je nepovažují jen za přijatelné vysvětlení podstaty kulového blesku, ale doufají i v jejich praktické aplikace v oborech, jako je nanášení různých vrstev nebo spalování. Dokonce uvažují i o produkci energie. Navrhované řešení odvěké záhady kulového blesku je třeba ještě prověřit. Vysvětlení je tak logické a jednoduché, že vzbuzuje důvěru. Příroda totiž preferuje jednoduché zákonitosti.

autor: Jana Štrajblová
Spustit audio