Moskyti odolní k malárii

24. září 2010

Malárie zůstává nejrozšířenější infekční chorobou naší planety. Boj proti této nemoci nemusí být zaměřen jen na její původce - cizopasné prvoky zimničky. Účinné jsou i zásahy proti jejím hmyzím přenašečům. Pro to se otevřely zcela nové možnosti objevem přirozené odolnosti moskytů k nákaze zimničkami. Značná část moskytí populace nese geny, které brání "zabydlení" zimniček v komářím střevě. Pokud by se nám podařilo vyhubit vnímavé moskyty, slavili bychom ve válce s malárií velké vítězství.

Vědci podnikli v nejrůznějších koutech afrického Mali velký zátah na krvežíznivé samičky moskytů druhu Anopheles gambiae. "Zajatý" hmyz putoval do laboratoří a bylo mu dopřáno vyvést jednu generaci potomků. Těm pak parazitologové nabídli krev lidí nakažených malarickou zimničkou Plasmodium falciparum. Po týdnu mladé moskyty jednoho po druhém zkontrolovali a zjišťovali, jestli se nakazili zimničkami z krve, a proměnili se tak na přenašeče malárie. Výsledek byl překvapivý. Potomstvo plné pětiny moskytích samiček bylo k nákaze stoprocentně odolné. Nenakazil se ani jediný. Tak vysoký podíl moskytů, kteří nedokážou malárii přenášet, nikdo nečekal. Všichni parazitologové byli přesvědčení, že drtivá většina moskytů je pro cizopasné prvoky dokonalým hostitelem.

Další překvapení přineslo pátrání po genech, které jsou za odolnost moskytů k zimničkám zodpovědné. Ty jsou těsně nahloučeny k sobě a tvoří v dědičné informaci moskytů "ostrůvek odolnosti". Genů v tomto "ostrůvku" zřejmě není mnoho. Rozhodující roli by mohl sehrát gen pojmenovaný APL1. Jeho zablokování činí původně odolné moskyty vysoce vnímavými k původcům malárie.

Vědci se pokoušejí vytvořit umělými zásahy do dědičné informace moskyty, kteří by byli odolní k nákaze řadou infekčních chorob a nemohli by pak sloužit jako přenašeči. V plném proudu je projekt, který si klade za cíl tvorbu moskytů neschopných přenosu nebezpečné virové horečky dengue. V přípravné fázi jsou projekty na tvorbu moskytů odolávajících malárii. Nyní se ukázalo, že příroda člověka předběhla a rezistentní kmeny moskytů už dávno vytvořila.

Otevírá se nám zcela nová cesta k boji s malárií. Zatím vědci uvažovali o vytvoření odolného moskyta, o jeho masovém namnožení a vypuštění do přírody. Teď se nabízí možnost cíleně hubit moskyty, kteří jsou s to malárii přenášet. V současné době patří k nejúspěšnějším metodám boje s malárií plošné hubení moskytů pomocí insekticidů včetně smutně proslulého DDT. Pro chudé rozvojové země je to stále ještě jeden z nejlevnějších a nejúčinnějších prostředků.

Proti moskytům vnímavým k původci malárie by bylo možné použít biologické prostředky. Vloni objevili vědci cizopasné plísně, které přednostně napadají moskyty hostící původce malárie. Postřiky sporami těchto plísní by mohly nebezpečnou část moskytí populace vyhubit.

Spustit audio