Ministerstvo vnitra není schopné připravit kvalitní cizinecký zákon, tvrdí ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům

7. březen 2017
Martin Rozumek

Tento měsíc by sněmovna měla rozhodnout o novele zákona o pobytu cizinců. Rozruch vzbudil zejména rozsáhlý pozměňovací návrh poslance Václava Klučky (ČSSD). Konsorcium organizací pracujících s migranty upozorňuje, že návrh nejen výrazně zpřísňuje podmínky pro pobyt cizinců, ale údajně je i v rozporu s českým i evropským právem.

„K nám můžou přijet cizinci, projít azylovým řízením a budou bez problému integrováni v České republice,“ uvedl v pořadu Pro a proti předkladatel novely a poslanec Václav Klučka (ČSSD). Diskriminace cizinců se politik vůbec neobává. „Cizinci, kteří dodržují všechna pravidla a jednají v souladu se zákonem, nemají problém.“


Pan Rozumek hájí zájmy nevládní nestátní organizace, která pracuje s migranty, to je jeho odbornost. Neberte mi ale moji odbornost v oblasti bezpečnosti a vyhodnocování rizik… Pan Rozumek nemá přístup k materiálům, ke kterým mám přístup já. Závěr bezpečnostního auditu jednoznačně konstatuje zpřísňování, takže nemůžete tvrdit, že je můj návrh záměrem obejít legislativní proces, který navíc dále pokračuje.Václav Klučka

Klučka tvrdí, že se od roku 2015 významně změnila bezpečností rizika v oblasti migrace. „Vláda zadala audit národní bezpečnosti České republiky. Závěry auditu jasně definují rizika v oblasti migračního procesu a předpokládají zpřísňování věcí vůči pobytu cizinců na území republiky. Proč jsme zůstali k závěrům bezpečnostního auditu tak trochu hluší?“

„Návrh, který přišel z ministerstva vnitra, mi přišel málo přísný. A pokud někdo říká, že je zákon v rozporu s českým právem, s Evropskou unií a podobně, tak bych byl rád, kdybychom tuto věc společně diskutovali,“ vyzval poslanec.

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek připomněl, že se nebavíme o žadatelích o azyl, kterých máme v Česku minimum. „Návrh se týká několika set tisíc cizinců, kteří zde pracují, podnikají a studují.“

„Nejkontroverznější a nejrozpornější s evropským a mezinárodním právem,“ popsal Klučkův návrh ředitel. „U jednoho ustanovení jsme našli čtyři rozpory s evropskými směrnicemi, dva rozpory s dávno publikovanými nálezy Ústavního soudu a jeden rozpor s Listinou základních práv a svobod Evropské unie, a ve výčtech bych mohl pokračovat.“


Bezpečnostní situace se v České republice nijak dramaticky nezměnila. Migrační vlnou jsme nebyli téměř zasaženi. Současná novela se ale týká lidí, kteří tady studují, pracují a podnikají, a my se jim snažíme neustále ztrpčovat život. Ministerstvo vnitra má za úkol zpracovat nový cizinecký zákon už řadu let a nejsou toho odborně schopni. Jimi předložený návrh byl tak rozsáhle připomínkován, že ho museli stáhnout.Martin Rozumek

Podle Rozumka poslanec Klučka veškerou diskuzi kolem tohoto zákona obešel. „V podstatě to dostal ráno a ve druhém čtení to okamžitě načetl, aby diskuze byla znemožněna. Je to proto, že ministerstvo vnitra dobře ví, že by se na jejich nekvalitní návrh snesla taková řada připomínek, že by opět přijat nebyl.“

Ředitel je přesvědčen, že současný cizinecký zákon je příliš složitý. „Nedá se v něm vyznat, je to legislativní paskvil a ministerstvo vnitra není schopno odborně – a myslím, že chybí i dobrá vůle – připravit předpis, který by byl jasnější a srozumitelnější.“

„Bojím, se, že hlavní motiv byl v tom, že když nám tady chybí ten veřejný nepřítel, uprchlíci, tak pan ministr Chovanec objevil skupinu několika set tisíc pracujících, podnikajících a studujících cizinců a snaží se na nich získat nějaké volební zisky,“ konstatoval Martin Rozumek.