Michal Komárek: Státní maturitu možná vůbec nepotřebujeme

27. červen 2018

Státní maturita má v současné podobě mnoho problémů a je zřejmé, že by se měla změnit.

Ostatně mohutnost, s jakou jsme si ji vytvořili, je v Evropě spíše výjimečná a připomíná tak naši tradiční vstřícnost k pravidlům od života odtržené byrokracie.

Karel Hvížďala: Maturita z matematiky jako trest

Karel Hvížďala

Kreativní matematické myšlení rozhodně u studentů středních škol nezlepšíme tím, že uděláme matematiku povinnou pro většinu středních škol, pokud nezměníme výuku. To, co se jenom nabiflujeme, rychle zase zapomeneme, protože jsme nepochopili logiku a myšlenkový sytém daného oboru.

Nové kolo diskusí o maturitách ohlásil ministr školství Robert Plaga. Bude se diskutovat například o tom, zda by maturita neměla mít dvě úrovně obtížnosti, zda má být sloh z češtiny hodnocen centrálně nebo na školách, odkdy a jestli vůbec se má povinně maturovat z matematiky i nakolik by se měl změnit Cermat, tedy instituce odpovědná za maturitní testy a organizaci zkoušek.

Dnes Cermat působí jako uzavřený, ezoterický klub, do jehož praktik zvnějšku nevidí téměř nikdo. Jsou to jistě důležité věci. Nicméně ministrem ohlášená debata nebude dost radikální. Jedno východisko totiž ponechá jako samozřejmé: Státní maturitu potřebujeme.

Na první pohled to vypadá logicky: Stát by měl garantovat úroveň středoškolského vzdělání, maturita by tedy měla znamenat, že student má na jeho konci určité znalosti a dovednosti. Bez ohledu na to, na které škole studoval.

Nespokojeni učitelé, studenti, rodiče

Při bližším pohledu to už ale tak jednoduché není. Ty úředně orazítkované centrálně zjišťované a ověřené znalosti málokoho zajímají. Vysoké školy maturitu jako přijímací zkoušku neuznávají. A zaměstnavatelé také zpravidla nedají pouze na dokument, ale zjišťují, jestli absolvent opravdu něco umí.

Kvalitní vzdělání jen pro pár Čechů, aby vyrostla levná pracovní síla? Právě proto chce stát povinnou maturitu z matematiky, myslí si spoluvlastník gymnázia Ondřej Kania

Státní maturita

Proč tolik maturantů propadlo a nezvládlo test z matiky? Je povinná maturita dobrým, nebo špatným krokem? Co by pomohlo? Odpovídá teprve 25letý spoluvlastník JK Education a Pražského humanitního gymnázia Ondřej Kania.

Není jasné, co vlastně maturita ověřuje. Podle kritiků totiž hlavní zkušební nástroj, tedy testy, zjišťují nejspíše to, nakolik je student zdatný ve vyplňování testů. A máloco jiného.

Státní maturita stojí na silné nedůvěře v ředitele a učitele, a svým způsobem i rodiče. Jedním z důvodů, proč není možno nechat maturitu na jednotlivých školách, je předpoklad, že učitelé a ředitelé jsou nekompetentní a ještě navíc podvádějí. Dávali by svým svěřencům maturitu takříkajíc zadarmo.

Dobrá, v prostředí, kde škol je mnoho a dostávají peníze podle počtu žáků, se to možná někde děje. Pokud ale naše děti roky před maturitou vychovávají nekompetentní podvodníci, jedna zkouška to nezachrání. Zvlášť, když rodiče jen přihlížejí.

Je tu problém zásadní: Chceme vůbec, aby maturita garantovala tu kvalitu středních škol, kterou dnes máme? Léta se u nás diskutuje nejenom o státní maturitě, ale také o nutnosti změnit samotné školy.

Petr Hartman: Školami obchází strašák maturity z matematiky

Petr Hartman

Radši budu maturovat z něčeho jiného, než z matematiky. Takto letos uvažovaly téměř tři čtvrtiny studentů. Ti, kteří si více věřili v „počtech“, se nakonec přepočítali.

Mezinárodní srovnání i domácí studie opakovaně upozorňují na to, že naše školství je příliš selektivní, že škola nedokáže vyrovnávat sociální hendikepy žáků, že pedagogické fakulty učitele na jejich práci dostatečně nepřipravují, že velká část učitelů je konzervativní a lpí na tradičních překonaných metodách, že školy zaostávají ve využití moderních technologií, že se stále orientují na předávání faktografie, nikoli na pěstování kritického myšlení nebo schopnosti spolupracovat, komunikovat a především samostatně se učit.

S daným stavem nejsou spokojeni ani učitelé, ani studenti, ani jejich rodiče, ani teoretici a politici. Shodnou se, že absolventi středních škol dnes neumějí, co by umět měli a že atmosféra na školách není obecně dobrá.

Přemýšlet o nové podobě státní maturity má tedy smysl v rámci diskuse o proměně českého školství. V jejím průběhu můžeme snad zkonstruovat nebo spíš převzít nějaký nástroj na ověřování znalostí, který bude fungovat.

Vůbec nic hrozného se nestane, pokud do té doby maturitu převezmou školy a její státní podoba zcela zanikne.

autor: Michal Komárek
Spustit audio