Meteorologům nyní chybí nenahraditelná data, která získávají z dopravních letadel

15. duben 2020

Kvůli omezením v oblasti letecké i lodní dopravy se do meteorologických předpovědních systémů nedostávají důležitá data. Zasaženy jsou i dlouhodobé výzkumy životního prostředí.

Kvůli pandemii koronaviru poklesla doprava včetně letecké a lodní. To sice přineslo snížení znečištění ovzduší a nižší koncentrace skleníkových plynů, ale situace komplikuje předpovědi počasí.

Letadla jako měřící stanice

Pozastavení letecké dopravy znamená, že mnoho dat, která se používají pro předpověď počasí, se do meteorologických systémů vůbec nedostane.

Radim Tolasz

„Některé letecké společnosti jsou zapojeny do projektu AMDAR,“ říká Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu. „Ten letadlům umožňuje po celou dobu letu předávat přímo do systémů data o naměřené teplotě, tlaku, vlhkosti a charakteristikách proudění.“

Pro meteorologické modely jsou data z letadel důležitá. Pohybují se totiž v místech, kde jiná měření nejsou.


Radim Tolasz

Tyto údaje není možné nahradit družicovými daty nebo daty z meteorologických balónů. Jejich absence se už teď začíná v meteorologických modelech projevovat.

Chybí také data, pro jejichž sběr vědci využívají lodní dopravu. Získávají tak nejen informace o počasí, ale také o proudech a dalších vlastnostech oceánů. Lodní doprava sice v omezené míře funguje dál, ale vědci ji kvůli restrikcím nemohou využívat.

K přerušení došlo i v případě pravidelných měření v terénu. Národní i mezinárodní projekty vyžadují pravidelné kontroly přístrojů a ty v souvislosti se současnými omezeními dopravy nejsou možné.

Mezery v datech

Světová meteorologická organizace zaznamenala výrazný pokles množství získaných dat. Z daných oblastí byla po celá desetiletí získávána přesná data a v budoucnu může v určitých oborech ze současného období vzniknout nenahraditelná mezera.

Čtěte také

Problém vznikne spíše při předpovědích počasí. Například studie klimatických změn totiž data získávají v rámci mnohem delších časových úseků a k podobným dlouhodobým výpadkům u nich už došlo.

Omezení v oblasti předpovědí počasí zasáhnou především rozvojové země, vědci zde měření totiž provádějí manuálně. Bohatší země je většinou realizují automatizovanými přístroji a satelity. Podle Světové meteorologické organizace se v některých státech měření dat alespoň v následujících týdnech nezastaví.

Poprvé za 40 let také dojde k přerušení v dlouhodobém ekologickém výzkumu. Ten umožňuje vědcům studovat ekologické procesy v rámci několika dekád.

Restrikce se už dotkly i několika velkých projektů. NASA muselo kvůli pandemii odložit výzkumy v Grónsku, v Portoriku nebo v Mexickém zálivu a ohrožen je i pětiletý projekt, který studoval vliv silných bouří pronikajících do stratosféry.

Spustit audio

Související