Měli by mít rodiče více dětí vyšší důchody?

20. listopad 2014

Ve chvíli, kdy jeden z partnerů zůstane doma s dětmi, zatímco druhý chodí do zaměstnání, dochází v důsledku výpadku příjmu jednoho ekonomicky aktivního člena domácnosti k výraznému snížení životní úrovně. Navíc se tento fakt negativně promítne do výše důchodu právě u toho, kdo se o domácnost staral.

Odborná komise pro důchodovou reformu zřízená pod záštitou ministerstev financí a práce a sociálních věcí přichází s návrhy na vyrovnání těchto rozdílů.

Například společným vyměřovacím základem sociálního pojištění manželů, nižším sociálním pojištěním pro rodiče, nebo vyšší výměrou důchodu pro rodiče a naopak nižší výměrou pro bezdětné.

Je správné, aby se důchodové pojištění, rozpočítávalo za dobu strávenou pohromadě partnerům napůl?

Dokáže to podle vás dostatečně vykompenzovat zrušení vdovských a vdoveckých důchodů, které by mělo po zavedení tohoto opatření následovat?

Má zvýhodňování rodin s dětmi probíhat v rámci důchodového systému, mimo něj, nebo obojí?

Radiofórum moderovala Zuzana Rejchová.

autoři: Susana , Anna Malinová
Spustit audio