Medaile za popularizaci i pro ředitele ČRo Leonardo

30. leden 2008

Akademie věd České republiky včera udělila Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy. Mezi odměněnými byl i ředitel Českého rozhlasu Leonardo Miroslav Bobek.

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka každoročně uděluje Akademická rada AV ČR publicistům a vědcům jako ocenění za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků. Poprvé byla udělena v roce 2003. Cílem ocenění je podněcovat aktivity, které vedou ke zpřístupňování a vysvětlování nových vědeckých poznatků veřejnosti. Oceněné vybírají a navrhují Akademická a Vědecká rada.

Medaile při slavnostním ceremoniálu ve vile Lanna předal předseda Akademie věd Václav Pačes, laudatio přednesli Karel Hudec, Ivana Macháčková a Karel Pacner.

Letos obdržel medaili Mgr. Miroslav Bobek. V roce 2000 založil internetové oddělení Český rozhlas Online a v r. 2005 nás, tedy Český rozhlas Leonardo věnovaný vědě a popularizaci. Jeho projekty vždy vzbuzovaly zájem posluchačů, byly to například Expedice Via Pontica (studium tahové trasy dravců z Evropy a Asie do Afriky v jednom z tureckých průsmyků); Hlas pro tento den (pořad přibližující život i hlas našeho ptactva); Africká a Nová odysea (několikaleté studium tahových tras českých čápů černých); Sokoli v srdci velkoměsta (přímý přenos z hnízdění sokolů na Týnském chrámu) a další. Posledním velkým projektem, který Miroslav Bobek inicioval, byl projekt Odhalení, sledování života goril v pražské zoo.

Mgr. Miroslav Bobek

Dalším oceněným je Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. Patří k nejvýznamnějším představitelům české školy regulace vývoje rostlin. Dlouhá léta se věnoval studiu regulace kvetení, fotoperiodické indukci kvetení a regulační úloze fytohormonů. Je autorem či spoluautorem více než 150 vědeckých článků, spoluautorem dvou učebnic rostlinné fyziologie. Je to nadšený a neúnavný popularizátor vědy, jeho články najdete v Akademickém bulletinu, časopisu Živa, v denním tisku, často jste jej slýcháte v pořadech Českého rozhlasu i České televize. Právě jeho zásluhou byla do soustavy AV ČR zařazena Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy. Je mimojiné členem poroty pro naučnou literaturu Magnesia Litera, která každoročně vybírá nejlepší českou knihu roku.

Slavnostní předání čestných medailí Vojtěcha Náprstka

A posledním oceněným je Mgr. Antonín Vítek, CSc., známý zejména svými hlubokými znalostmi o kosmonautice. Věnoval se programování, v sedmdesátých letech 20. století se účastnil vývoje automatické pece pro materiálové experimenty v beztíži ČSK-1, která se pak úspěšně používala na sovětských kosmických stanicích Saljut 7 a Mir. V roce 1985 přešel do tehdejší Základní knihovny ČSAV, kde byl do r. 2000 vedoucím oddělení IT. Antonín Vítek často vystupuje nebo je citován ve sdělovacích prostředcích. Ke 40. výročí vypuštění první umělé družice Země v roce 1997 založil specializovanou internetovou encyklopedii kosmonautiky SPACE-40. Je to jedinečný katalog všech umělých kosmických těles a kosmonautů, který nemá ve světě obdoby. Účastní se též projektu tvorby české verze internetové encyklopedie Wikipedia, zejména v oblasti chemie, fyziky, astronomie a samozřejmě kosmického výzkumu.

Mgr. Antonín Vítek, CSc.

V minulých letech medaile Vojtěcha Náprstka získali například ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Václav Větvička, egyptolog Miroslav Verner, historik středověku Dušan Třeštík a biolog Jaroslav Petr. Medaile putovaly také ke dvěma redaktorům Českého rozhlasu - Věře Tůmové a nedávno zesnulému Ivo Budilovi.

autoři: mrk , Martina Otčenášková
Spustit audio