Martin Fendrych: Moc oběti

9. duben 2023

Půst končí a přicházejí Velikonoce, jeden ze dvou největších svátků v roce. Pro křesťany je to svátek oběti, smrti a vzkříšení. Profesor Jan Heller, starozákoník, evangelík, často opakoval větu „smysl života je v moci oběti“.

Velikonoce jsou pro křesťany svátkem oběti. Mají tedy úplně jiný náboj a obsah než Vánoce. Ty se pro všechny staly svátkem daru. Proto se je tak snadno podařilo obchodníkům i nakupujícím proměnit ve svátek konzumu. Vánoce jsou dnes obří konzum. Že se Ježíš narodil ve chlévě a neměl nic, to nehraje žádnou roli, o Vánocích se utrácí, zadlužuje, jde o dary.

Čtěte také

Velikonoce konzum, „spotřebák“, ještě úplně nepohltil. Nejde to tak snadno. Použít se dají pohanské zvyky, pomlázka. Ale u křesťanských Velikonoc překáží právě ta oběť, obětující se Ježíš, jeho ukřižování a smrt. Z popravy nevinného se dělá konzum mnohem hůř než z jesliček. A na vzkříšení, jemuž většina ateistického národa nevěří, se dá naroubovat taky dost špatně.

Oběti si ale umějí cenit jak křesťané, tak nekřesťané. Za nejvýraznější české postavy považujeme jak mistra Jana Husa, který se nechal upálit pro pravdu, tak Jana Palacha, který se upálil, obětoval, aby lidi vyburcoval zase k pravdě a k odporu proti okupantům. Palach se dokonce stal jakýmsi svatým i pro ateisty, jeho oběť uznávají, sklánějí se před ní.

Živíme se obětí

Lidé, kteří se vzepřeli minulému režimu, taky přinesli oběť. Obětovali své kariéry, svoje rodiny, svůj klid, soukromí, někdy i svoji svobodu. Po revoluci, v novém režimu už taková oběť není potřeba. Ale lidé, nevěřící i věřící, pořád nějak vědí, cítí, že oběť má i dnes smysl. Mnozí třeba obětují své peníze, když se stane nějaké velké neštěstí.

Čtěte také

Od loňského roku jsme svědky jedné velké, neobyčejné oběti. Bojující Ukrajinci se obětují nejen za svoji zemi, ale taky za demokratické západní země. Však taky velmi často slyšíme evropské politiky, jak opakují, že Ukrajina brání i nás. Obětuje se i za nás.

Ostatně, buďme upřímní, hlavně proto jí pomáháme. Bojíme se o sebe, bojíme se, že kdyby Rusové dobyli Ukrajinu, budou chtít pokračovat i k nám.

Najednou věta „smysl života je v moci oběti“ nabývá neuvěřitelně konkrétní podoby, na Ukrajině se doslova zhmotnila. Staví na hlavu naši kulturu úspěchu a neustále rostoucí spotřeby, kulturu vzhlížení k mocným a silným, učí nás chápat, že bez oběti nemůžeme existovat.

Martin Fendrych, novinář a spisovatel, bývalý politik

Když pečeme velikonočního beránka, možná bychom si mohli uvědomit, jaký symbol to vlastně je. Žádný dvouocasý lev, žádná mocná orlice s ostrým zobákem, žádný těžkotonážní slon, ale zvíře, které bylo odpradávna obětováno. Jíme oběť, živíme se obětí.

Autor je novinář a spisovatel

Spustit audio