Má se při jmenování profesorem zvažovat i morální profil?

12. květen 2015

Prezident Miloš Zeman opět pobouřil akademickou obec i některé politiky, když odmítl jmenovat tři vysokoškolské profesory.

Po kauze s literárním historikem Martinem C. Putnou, jehož Zeman odmítl na jaře roku 2013 nejprve vůbec jmenovat a po měsících diskusí předal tuto pravomoc ministrovi školství, odmítá tentokrát jmenovat docenty Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera.

Zatímco rektor Univerzity Karlovy vnímá toto rozhodnutí jako zásah do svébytnosti akademické obce a jejích svobod, mluvčí prezidenta jeho rozhodnutí odůvodňuje vážnými argumenty souvisejícími s minulostí jednotlivých kandidátů.

Znovu tak vyvstává otázka, zda by vysokoškolské profesory neměly vybírat samotné univerzity, nebo zda by pravomoc jmenovat profesory neměla přejít z prezidenta na ministra školství nebo předsedu Senátu.

Podle nedávno schválené novely vysokoškolského zákona má ale nové profesory nadále jmenovat prezident republiky.

Porušil prezident Zeman ústavu, když odmítl některé profesory jmenovat? Byli byste pro anglosaský model, kdy je profesura vázaná na danou školu, kde vyučuje?

Hostem Zuzany Rejchové byl v úterý 12. května v 19:10 komentátor Petr Hartman.

autor: Susana
Spustit audio