Lidská evoluce nekončí aneb Jak se mění muži a ženy

24. prosinec 2017

Vědecký tým, jehož součástí byli odborníci ze Spojených států, Austrálie a Švýcarska, zjistil, že muži a ženy čelí v průběhu časů rozdílným evolučním změnám.

Informuje o tom server Medical Express.

V článku publikovaném ve vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vědecká skupina popsala výsledky rozboru dat získaných z britské genetické databáze Biobank. Ta dříve vznikla v rámci dlouhodobé studie prováděné vědci ve Velké Británii, která se týká genetiky a faktorů životního prostředí a jejich příspěvku k rozvoji některých nemocí.

Cílem nového bádání bylo zjistit, kde se na zmíněných vzorcích projevil vliv evoluce a kde nikoliv. Lidstvo se vyvíjí stále, ale vědci si kladou otázku, jakým změnám podléhá a zda jsou tyto změny pozitivní nebo negativní. Autoři studie se zaměřili na lidi, kterým bylo 45 let a víc, aby lépe pochopili, které vlastnosti evoluce zvýhodňuje.

Muži mohutní

Nejčastěji je takové zvýhodnění dáno tím, že vede k úspěšné reprodukci a tím i k přenosu uvedených vlastností do dalších generací. Autoři výzkumu zjistili, že několik rozdílností mezi muži a ženami v rámci evoluce skutečně vyčnívá – patří k nim třeba vyšší index tělesné hmotnosti (BMI) u mužské populace.

Vědci to interpretují tak, že muži jsou svalnatější a urostlejší kvůli dlouhodobým preferencím žen při výběru partnera. U ženské populace vědci zase zjistili evoluční výhodu u těch, které počaly v mladším věku. A to souvisí s dalším zjištěním – právě ty ženy, které byly matkami v mladším věku, dosahovaly také nižšího vzdělání oproti těm, které měly děti později, nebo nerodily vůbec.

Autoři zmíněné vědecké studie se také zajímali o to, kolik ti lidé, jejichž genetická data měli k dispozici, vážili u porodu. Zjistili, že porodní váha u děvčátek už prakticky nehraje žádnou evoluční roli. Vysvětlují to tím, že moderní medicína dokáže zachránit život i dětem s velkou nebo naopak velmi malou porodní váhou. Takové děti také už mnohdy následně nemají vážné zdravotní problémy, které by jim později bránily v reprodukci.

Novorozenec

Vědci si také všimli toho, že všechny vlastnosti u lidí, které podléhají evoluci, se neprojevují nijak výrazně.

Znamená to, že jejich změna je patrná až poté, co se vystřídá mnoho generací. Jak v odborném článku autoři této vědecké práce dál poznamenávají, i toto je důsledek vlivu moderní medicíny a také ukázka velké společenské změny, kterou procházíme.

Muži, kteří jsou menší postavy nebo slabšího vzrůstu, totiž už dnes mají téměř stejnou reprodukční úspěšnost, jako vysocí a svalnatí muži, které ženy tradičně favorizovaly, stojí na stránkách serveru Medical Express.

autor: mam
Spustit audio