Létání s třemi promile

S třemi promile alkoholu v krvi dokážou bez nejmenších problémů létat netopýři ze skupiny listonosů. Adaptovali se tak na konzumaci zkvašeného ovoce a nektaru.

Se třemi promile alkoholu by člověk neměl chodit po ulici. Natož aby usedl za volant automobilu nebo dokonce za řídící páky letadla. Američtí netopýři listonosi ale nemají s letem ani orientací "v podroušeném stavu" nejmenší problémy. Složitou překážkovou dráhu prolétli zhruba ve stejném čase, ať už byli zcela střízliví, anebo je vědci napojili cukerným roztokem s přídavkem alkoholu.

Mnozí z listonosů se živí ovocem nebo květními šťávami, které mohou snadno zkvasit a obsahovat alkohol. Netopýři si nemohou dovolit nakvašenou potravu ignorovat. Hrozil by jim hlad a navíc jim alkohol slouží jako vydatný zdroj energie. Nervový systém listonosů se proto během evoluce vůči účinkům alkoholu důkladně obrnil. Některé druhy zjevně umějí alkohol v organismu velmi rychle odbourávat. To je případ listonosů druhu Artibeus phaetonis, kteří dokázali během experimentů za všech okolností udržet hladinu alkoholu v krvi pod jedním promile. Naopak, jejich příbuzný listonos žlutoramenný (Sturnira lilium) při stejných dávkách etanolu na kilogram živé hmotnosti nedokázal většinou stlačit hladiny alkoholu v krvi pod půl promile. Plná pětina zvířat měla v krvi více než tři promile alkoholu. Ale ani tito listonosové neměli při letu žádné potíže.

Listonosové využívají k odbourávání toxických látek celé řady důmyslných triků. Samice některých druhů během březosti a laktace požírají jíl a jeho částicemi neutralizují toxiny, které přijímají s rostlinnou potravou. Chrání tak před nežádoucími účinky toxinů plod a kojená mláďata.

Popraskané jílové bahno

Studie v PLoS ONE o vlivu alkoholu na let listonosů
Studie v PLoS ONE o konzumaci jílu pro neutralizaci rostlinných jedů