Lepra přeprogramuje nervové buňky

Mycobacterium leprae (zobrazeno pomocí Zeihl-Neelsenova barvení)

Britští vědci objevili trik, jakým se v lidském těle šíří bakterie lepry. Spočívá v přeprogramování dospělých buněk nervového systému.

Lepra je onemocnění známé už od starověku, kterým i v moderní době onemocní víc než 200 000 lidí za rok. Původcem je bakterie Mycobacterium leprae. Napadá periferní nervy, kůži a sliznice, ale šíří se i do svalů a dalších tkání, což vyvolává neurodegeneraci a svalovou slabost. Jakým způsobem bakterie lepry infiltrují svalový a nervový systém, nyní objevili biologové z Edinburghské univerzity.

Jejich experimenty na myších naznačují, že bakterie Mycobacterium leprae jsou prvním známým patogenem, který dokáže „přeprogramovat“ lidské buňky. Obětí jsou neuroglie známé jako Schwanovy buňky, které vytvářejí izolační pochvy okolo neuronů. Dospělou Schwanovu buňku dokáže bakterie lepry vrátit zpět do stádia progenitorové buňky, která se svými vlastnostmi podobá kmenovým buňkám. Poté ji přeprogramuje na buňku, která se podobá svalové buňce. Ta pak může šířit infekci z nervového systému do svalů a imunitních buněk makrofágů, které bakterie lepry roznášejí do dalších tkání.

Zdroj: Cell