Lékař Adam Houska o práci hospiců a detailech paliativní péče

7. říjen 2015

Co všechno víme o paliativní péči? A jak dnešní česká společnost přijímá (vítá) činnost hospiců?

V roce 2015 připadají oslavy Světového dne hospice a paliativní péče na sobotu 10. října. Je to již podesáté, kdy se v mnoha zemích světa na všech kontinentech uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro jejich činnost. Nikde na světě není tato péče zcela hrazena státem a nikde se tudíž neobejde bez pomoci dobrovolníků a darů štědrých a laskavých lidí.
Každý rok se Světového dne účastní stovky organizací ve více než 70 zemích na celém světě a pořádají akce pro veřejnost i odborníky. Aktivity kolem Světového dne hospice v roce 2007 byly vzorem pro model paliativní péče Světové zdravotnické organizace.

MUDr. Adam Houska pracoval na Interní klinice UVN v Praze a již během práce na interně externě spolupracoval s domácím hospicem Cesta domů. Během rodičovské dovolené byl na částečný úvazek zaměstnancem v léčebně dlouhodobě nemocných a od letošního roku je zaměstnán v Centru paliativní péče a spolupracuje s lůžkovým hospicem v Čerčanech a s hospicem Cesta domů.


Spustit audio