Kuřáci to mají v genech

26. leden 2006

Japonští vědci odhalili gen, který ovlivňuje u kuřáků spotřebu cigaret. Označili jej CYP2A6 a předpokládají, že se podílí na metabolickém zpracování nikotinu v lidském těle. O výzkumu informoval server NewScientist.

Gen zodpovědný za zvýšenou spotřebu cigaret se podařilo objevit v rámci studie, kterou provedli tokijští vědci na vzorku 200 kuřáků ve věku nad padesát let. Zkoumali přímou závislost mezi přítomností genu v těle a spotřebou cigaret. Osoby, které se výzkumu účastnily, většinou kouřily více jak dvacet cigaret denně. Ze závěrů studie vyplynulo, že různé formy genu označovaného jako CYP2A6 ovlivňují různým způsobem závislost kuřáků na nikotinu.

Osoby nejvíce závislé na nikotinu měly gen CYP2A6 v efektivní formě. Kuřáci s takovouto genetickou výbavou spotřebovali denně průměrně čtyřicet cigaret. Další mutace genu naopak počet cigaret snižovaly. Vědci z toho usoudily, že efektivní forma genu zvyšuje riziko závislosti na nikotinu. Jeho další mutace naopak kuřáky v jejich zlozvyku brzdí.

CYP2A6 pravděpodobně ovlivňuje metabolismus nikotinu v těle. Efektivní forma genu umožňuje rychlé zpracování návykové látky. Do krve se jí tak dostane mnohem menší množství. Lidé s efektivním genem CYP2A6 proto spotřebují za den více cigaret. Naopak jiné mutace genu nikotinový metabolismus brzdí. Alkaloid se v jejich těle hromadí, čímž přechází také ve větším množství do krve.

Vědci zároveň pomýšlejí na genovou terapii. Díky upravenému genu by v těle náruživých kuřáků zůstával nikotin déle, a tím by klesla i spotřeba cigaret. Přesto jsou závěry japonské studie sporné. Podle vyjádření amerických vědců mohou existovat regionální rozdíly ve fungování genu. Americký kuřák by tak mohl mít poněkud odlišný metabolismus než japonský.

Zajímavý je i ten fakt, že v rámci provedené studie se nejefektivnější forma genu vyskytovala asi jenom u čtvrtiny sledovaných osob. Ty sice kouřily nejvíce, ale zároveň ani ostatní ze skupiny nemůžeme označit za příležitostné kuřáky. Takže případné genetické manipulace by návyk na cigarety zbrzdily, ale neodstranily. Kouření totiž vyvolává také silnou psychickou závislost.

autor: Luboš Veverka
Spustit audio