Kolik tváří má lilie?

24. září 2010

Tajemství lilie spočívá v její symbolice. V křesťanském světě je bílá lilie znakem čistoty a nevinnosti, proto je květinou Panny Marie. Některé starověké kultury jí však přisuzovaly i jiné významy.

Nejstarší zobrazení lilií je staré 3600 let. Dochovalo se na mínójské fresce v Knossu, na níž je zachycen Ariadnin trůn zdobený liliemi. Jiné starověké vyobrazení bylo nalezeno na pečetním válečku ze 3. stol. př. n. l. Je na něm sumerský vládce Gudea z Lagaše, jemuž přivádějí manželku. Gudea v rukou drží květiny, jež se považují za bílé lilie symbolizující dívčí nevinnost. V tomto případě šlo o stejné pojetí jako u křesťanů.

V Egyptě, Řecku a Římě byla lilie naopak symbolem plodnosti, naděje a budoucnosti. Proto se uplatnila v kultech ženských božstev a stala se atributem bohyní Hery a Artemis. Je zajímavé, avšak nikoli překvapivé, že stejně tak pro první přistěhovalce v Novém světě lilie znamenala naději.

V asijských kulturách byly některé druhy ceněny hlavně pro léčivé účinky a byly běžně konzumovány. Číňané jedli uvařené šupiny jejich cibulí, ale i poupata a květy. V Malé Asii existují doklady o tom, že lilie zde byly pěstovány a kultivovány již v 2. tisíciletí př. n. l. Jde tedy o jednu z nejstarších šlechtěných květin na světě.

V Evropě lidé rovněž už od antiky znali účinky lilií a do počátku 19. stol. s jejich pomocí léčili choroby. Do dnešních dob se ale zachovala hlavně křesťanská symbolika. Zmínili jsme se o Panně Marii, ale i sv. Antonín drží v ruce lilii jako svůj atribut, přičemž na lokti nese malého Ježíška. S lilií je zobrazován archanděl Gabriel zvěstující Panně Marii narození božího syna, sv. Kazimír, sv. Dominik a další.

Logo

Křesťanská Evropa však v lilii jako symbolu čistoty vnímala i odvrácenou stranu této ctnosti. Ve snáři se dočteme, že lilii viděti znamená platonickou lásku, lilii trhati znamená ztracené panenství a viděti bílou lilii předznamenává, že bude nařčena nevinná dívka. Ve Francii byl květ lilie vypalován nevěstkám či cizoložným ženám na rameno jako znamení hříchu.

Lilie je spojována i se smrtí. Její květy proto bývají tesány do náhrobních kamenů. Pokud vezmeme v úvahu i symboliku barev, znakem smrti je purpurová lilie, kdežto zlatá znamená znovuzrození a život. Křesťanský základ však v lilii spatřuje symbol posmrtného očištění duše.

Pomineme-li náboženské pojetí, lilie sklízela obdiv zvláště díky kráse a elegenci květů, a proto se stala inspirací pro umělce a erbovním znakem králů. Jako znak se rozšířila mezi 14. a 16. stol. a nejznámnější z nich je lilie francouzských králů. U nás ji má jako součást znaku množství měst a obcí, namátkou Litomyšl, Studénka, Trnávka, Žleby atd.

Květ lilie má ve znaku rovněž skautské hnutí. Prostřední okvětní lístek představuje střelku kompasu a znamená schopnost jít přímo a neobcházet překážky. Skaut neuhýbá ani vlevo ani vpravo - tyto cesty zobrazují krajní lístky lilie stáčející se zpět. Všechny tři lístky značí tři skautské sliby a podle některých výkladů i tři věkové kategorie skautů - vlče, skauta a rovera. Původ skautského znaku tkví ve středověkých mapách a kompasech, na nichž byl sever vyznačován květem lilie. Jako první toto označení údajně použil mořeplavec Flavio Gioja na přelomu 13. a 14. stol., a to jako projev úcty ke svému panovníkovi Charlesi d'Anjou, který měl lilii ve znaku.

Logo

Aristokratická ušlechtilost lilií je předmětem obdivu dodnes. Dokládá to množství kultivarů, jež byly od dob starověku vyšlechtěny, lišících se množstvím barev a tvarů. Jeden z novějších typů odrůdy s květy velkými až 28 cm, zvaný orienpet, je ceněn natolik, že jedna jeho cibule stojí několik desítek dolarů.

autor: Zuzana Fialová
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka