Kateřina Veselovská o tom, jak jazyk pracuje s emocemi

6. duben 2015
Studio Leonardo

Jak pracuje jazyk s emocemi? A jak můžeme s emocemi pracovat v textech, ať už při jejich používání nebo rozpoznávání?

Informace v textech mohou být nejen objektivní fakta, ale také subjektivní názory. A ty mohou být zcela logicky emočně zabarveny. Jak se s takovými emocemi pracuje? Jak se zkoumají a analyzují? Jaké metody lingvisté používají? Je možné pro analýzu textu použít počítač, nebo je stále potřeba, aby texty hodnotil člověk, který rozpozná i kontext a diskurz?

Michael Rozsypal se bude ptát Kateřiny Veselovské z na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Zajímat ho bude mimo jiné to, zda se také způsoby, jak své emoce v textech či jazyce vyjadřujeme , proměnily s rozvojem nových médií a sociálních sítí.

Mgr. Kateřina Veselovská působí v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde nyní dokončuje dizertační práci na téma Analýza sentimentu. Dlouhodobě se zabývá možnostmi automatického zpracovávání emocí v rámci psané i mluvené řeči a textovou analytikou obecně. Je řešitelkou grantového projektu GAČR na téma K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině. Vyučuje předmět Lingvistické aplikace na UK v Praze a UP v Olomouci. Studijní pobyty absolvovala také na University of Oslo v Norsku a na Saarland University v Německu.

Pořad je předtočen.

autor: mro
Spustit audio