Karel Barták: Česko prosadilo mírnější normu Euro 7. Ukázalo, že umí v rámci EU vyjednávat

26. září 2023

Česká republika může slavit. Podařilo se jí dát dohromady většinu pro kompromisní návrh nařízení o snížení emisí ze silničních vozidel, který podstatně zmírňuje původní přísnou propozici Evropské komise. Zvláště pro osobní auta se limity pro zplodiny vypouštěné z výfuků v podstatě nebudou měnit. Posunuje se také časový harmonogram pro zavedení nových pravidel.

Euro 7 patří do seznamu 13 nových norem, které EU postupně schvaluje v rámci balíku Fit for 55. Jejich naplňováním chce vytvořit podmínky pro dosažení bezuhlíkové ekonomiky do roku 2050.

Čtěte také

Vesměs se jedná o nařízení, tedy normy, které po schválení platí v dohodnutém termínu okamžitě v celé Unii; národní parlamenty se na jejich schvalování nepodílejí. Evropská komise ve většině případů předkládá velmi ambiciózní návrhy, které slouží jako podklad pro konečné kompromisy mezi členskými státy a posléze mezi nimi a Evropským parlamentem.

V tomto konkrétním případě se Česko postavilo na stranu automobilového průmyslu, který text předložený Komisí kritizoval jako zbytečně přísný, ba dokonce neproveditelný. Jeho představitelé argumentovali také tím, že nedává smysl dnes nákladně zdokonalovat spalovací motory, když má jejich výroba a prodej v EU stejně skončit do roku 2035. Připomeňme, že automobilky vytvářejí v Česku deset procent HDP, podílejí se 20 procenty na celkovém exportu a zaměstnávají půl milionu lidí.

Český národní zájem

Čtěte také

Český ministr dopravy Martin Kupka se po počátečním lavírování soustředil na hledání spojenců napříč Evropskou unií; do tohoto úsilí se zapojili na nižších úrovních také diplomaté z českého stálého zastoupení při EU.

Postupně se podařilo vytvořit skupinu osmi „stejně smýšlejících“ států a jejich tlak přiměl předsedající Španělsko vyrukovat s kompromisním návrhem, který se blíží původním českým požadavkům. Ten byl také v pondělí Radou EU schválen. Na řadě je nyní Evropský parlament.

Je to poprvé, co se u takto důležité evropské normy Praha postavila do čela pokusu dosáhnout v legislativním procesu výsledku, který se podstatně liší od původního záměru Komise.

Čtěte také

Dokázala získat na svou stranu Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a také Francii a Itálii, což bylo vzhledem k jejich váze při hlasování rozhodující. Španělsko jako předseda pak muselo hledat společného jmenovatele blízko postoji těchto zemí. Životaschopnost kompromisu potvrdily i Německo nebo Nizozemsko, které se hlasování zdržely.

Česko se vyznamenalo při schvalování norem z balíku Fit for 55, když Evropské unii předsedalo ve druhém pololetí roku 2022. Čeští vyjednávači dokázali dovést ke zdárnému konci více zákonů, než s kolika se původně počítalo, včetně takových hlavolamů, jako byly revize obchodování s emisními povolenkami či zmíněný konec spalovacích motorů.

Tehdy předvedli především diplomatické schopnosti s cílem dosáhnout kompromisů přijatelných pro všechny; tentokrát naopak bojovali za český národní zájem. V obou úlohách dokázali, že se dovedou na evropském kolbišti pohybovat jako ostřílení hráči.

Karel Barták

Schválený výsledek znamená, že evropské automobilky nebudou muset investovat značné prostředky do vylepšování spalovacích motorů, protože pro výfukové plyny zůstane v podstatě v platnosti norma Euro 6. Podstatně se přísní limity pro zplodiny vytvářené brzdami a pneumatikami, proti čemuž česká strana nic neměla. Automobilkám tak zbude víc peněz na vývoj a investice do elektrických aut, což je čím dál tím naléhavější potřeba vzhledem k americké a zejména čínské konkurenci.

Autor je bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu a komentátor Info.cz

autor: Karel Barták
Spustit audio