Karel Ančerl a dirigentova doba

13. březen 2014

K osobitým lidem české kultury 20. století jistě patří dirigent Karel Ančerl. Jak jeho životní cesty těžce ovlivnily události, které procházely celou Evropou, tak i jeho profesní dráha měla poměrně dramatický ráz.

Když 1. listopadu 1950 nastoupil po odvolání Václava Talicha a odchodu Rafaela Kubelíka do funkce, neměl to jako dirigent České filharmonie lehké. Byl totiž dosazený Zdeňkem Nejedlým bez vědomí souboru. Ten s ním nechtěl zpočátku vůbec spolupracovat. Ale díky svému tvůrčímu úsilí a umu nakonec filharmoniky přesvědčil a získal na svou stranu. Koneckonců není ani divu, když pod jeho taktovkou zanedlouho zažívala celá České filharmonie úspěšná léta.

Koncerty pod vedením Karla Ančerla byly vynikajícím příkladem toho, že v symfonické hudbě lze objevit neustále nové podněty k originální interpretaci. K jedinečným počinům patří nahrávka Stravinského Svěcení jara nebo Straussova Enšpíglova šibalství. Avšak srpnová okupace Československa sovětskými vojsky v roce 1968 znamenala pro Karla Ančerla jednoznačný zlom. Emigroval do kanadského Toronta, kde roku 1973 zemřel.

Archivní ukázka je z jara 1968. Karel Ančerl v ní mluví o Smetanově symfonické básni Má vlast, kterou tehdy s Českou filharmonií otevíral festival Pražské jaro.

O Karlu Ančerlovi jsme hovořili v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 4.4.2008.

autor: Petr Mančal
Spustit audio