Josef Kořenský (1847-1938)

9. listopad 2005

Jméno Josef Kořenský dnes už asi nikomu z mladší generace nic neříká. A přece ve své době bylo přímo symbolem cestovatele. V knihovnách našich dědečků a babiček se jistě nacházely knihy s všeříkajícími názvy: Cesta kolem světa. K protinožcům. V cizině. Z Číny oklikami do vlasti. Josef Kořenský totiž necestoval z touhy po dobrodružství, ale hlavně z touhy po poznání. Podnikal cesty spíše turistického rázu a měl na zřeteli zejména jejich vzdělávací účel.

Kdo vlastně Josef Kořenský byl? Byl to pedagog tělem i duší, přírodovědec, cestovatel, sběratel. Narodil se 26.července 1847 v Sušně u Benátek n. Jiz., zemřel 8.října 1938 v Praze.Po absolvování reálky v Mladé Boleslavi byl přijat na pražský učitelský ústav Budeč, kde studoval dva roky. Po jeho dokončení v r.1867 vyučoval na různých školách přírodopis, fyziku, kreslení a měřičství, němčinu a zpěv. Učitelskou dráhu dovršil funkcí ředitele dívčí obecné a měšťanské školy na Smíchově, odkud v r.1908 odešel do výslužby. Jeho největším zájmem byly přírodní vědy, zejména geologie, mineralogie, paleontologie, botanika a entomologie. Za celoživotní práci v tomto oboru a za zásluhy o popularizaci přírodních věd byl Kořenskému v r.1927 udělen čestný doktorát na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity.

Cestování bylo celoživotní Kořenského zálibou. Po procestování českých zemí podnikal pravidelné cesty po Evropě od Skandinávie přes alpské země po Balkán a Itálii. Vydal se i do Turecka, za Ural, na Kavkaz i na Sibiř. V letech 1893-1894 podnikl s přítelem Karlem Řezníčkem první novodobou cestu kolem světa. Po trase Severní Amerika, Havajské ostrovy, Japonsko, Čína, Malajsie, Jáva, Cejlon, Indie, Egypt. Sbíral přírodniny, tiskoviny a fotografie i předměty uměleckého a etnografického rázu. Druhou rozsáhlou cestu podnikl v letech 1900-1901 (Austrálie, Tasmánie, Nový Zéland, Tonga, Samoa, Fidži, Indonésie, Malajsie, Thajsko, Korea, Sibiř) a nazval ji "cesta k protinožcům". Pak cestoval Kořenský zase jen po Evropě, ke konci jeho dlouhého života cesty za hranice ustaly vůbec.

Logo

Kořenský měl vždy na mysli osvětový a vzdělávací aspekt svého podnikání. Proto se po návratu z cest snažil sdělit co nejširšímu okruhu posluchačů a čtenářů své poznatky a zážitky. Do svých spisů ovšem zahrnoval i znalosti získané z literatury a od jiných autorů. Pořádal mnoho přednášek, napsal několik set časopiseckých statí a kolem padesáti knih, vyznačujících se barvitým líčením a svěžím jazykem.

Spustit audio