Jiří Pehe: Přešlapování okolo eura a hodnotových témat Česko bezpečnostně oslabuje

1. únor 2024

V České republice se momentálně vede, i uvnitř vládní koalice, cosi jako zákopová politická válka v otázkách přijetí eura, manželství pro všechny a Instanbulské úmluvy o potírání násilí na ženách. Odmítnutí Senátu úmluvu ratifikovat se sice může jevit jako konec debat o ní, ale za nějakou dobu se na parlamentní půdu nejspíš vrátí.

Mezi vládní koalicí a opozicí pro změnu zeje hluboký příkop v otázce zavedení korespondenční volby. A opozice se většinově shodne s konzervativní částí vládní koalice na odporu k zavedení eura, schválení manželství pro všechny i ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Čtěte také

Ti, kdo proti zavedení eura, schválení manželství pro stejnopohlavní páry, Istanbulské úmluvě i korespondenční volbě vystupují, odmítají, že by jejich postoje měly jiný než domácí rozměr. Jde prý jen o domácí politický a hodnotový souboj mezi konzervativci a liberály, popřípadě progresivisty.

Jenže politika má i symbolický rozměr. A postoje politické scény k tématům, o nichž byla řeč, mohou ve skutečnosti ve světě geopolitiky ukazovat zemi jako zranitelnou.

Proruské kroky

Čtěte také

Kupříkladu přijetí eura není dnes jen ekonomická otázka, ale krok, který pevně řadí zemi k tvrdému jádru Evropské unie a má geopolitické dopady. Tím nejdůležitějším je, že pro zemi, která je členem eurozóny, už je v podstatě nemožné z Unie vystoupit, což na domácí politické značně omezuje možnosti populistů s opuštěním EU šermovat.

Je možné argumentovat, že kdyby Velká Británie byla v době, kdy se rozpoutala debata o brexitu, členem eurozóny, z EU by skoro jistě nevystoupila. Nejen kvůli vyšší míře dosažené integrace se zbytkem EU, ale i kvůli příliš vysokým transakčním nákladům.

Česká republika, Maďarsko a Polsko, které společnou evropskou měnu zatím nepřijaly, ač se k tomu zavázaly v přístupových smlouvách, tak zůstávají zranitelné vůči tlakům populistů, často podporovaných Moskvou, kteří chtějí spojení svých zemí s EU buď co nejvíce oslabit, anebo z EU rovnou vystoupit.

Čtěte také

Postkomunistické země východní Evropy tvoří v EU ostrůvky i kvůli svému odporu k manželství pro všechny nebo ratifikaci Istanbulské smlouvy. A některé i kvůli svým restriktivním krokům vůči sexuálním menšinám. Země visegrádského uskupení si navíc v EU vysloužily špatnou pověst i kvůli svým nesolidárním postojům k řešení migrace. Některé z nich i kvůli porušování principů právního státu.

V době, kdy Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, a naznačuje, že by se nemuselo zastavit u jejích západních hranic, má takové chování postkomunistických členských zemí EU geopolitickou dimenzi, kterou Moskva jistě dobře chápe. Ukazuje, že tyto země nejsou na jedné vlně s evropským Západem, že jejich integrace se zbytkem EU není zatím nikterak pevná. Jsou zranitelné.

Jiří Pehe

Toho lze využít, což Moskva už činí v Maďarsku a na Slovensku. Není náhoda, že tyto země vtahuje do svého hodnotového orbitu i v podobě shody s nimi na odporu k sexuálním menšinám a manželství pro všechny. Slovensko má přitom velké štěstí, že v roce 2009 přijalo euro, jinak by bylo vůči proruským krokům současné vlády ještě zranitelnější.

Jisté je, že i přešlapování současné české vládní koalice v otázkách přijetí eura, manželství pro všechny, Istanbulské úmluvy nebo korespondenční volby, v Rusku se zájmem sledují. Ukazuje to, že Česká republika zůstává do jisté míry slabým článkem EU, a že, zejména pokud k moci u nás přijdou populisté, bude možné rozehrát slovenský a maďarský scénář i u nás.

Autor působí na New York University Prague

autor: Jiří Pehe
Spustit audio