Jiří Padevět: Dotek Anthropoidu. Atentát na Heydricha v nečekaných souvislostech

3. červen 2022

Kniha Dotek Anthropoidu Jiřího Padevěta je spíše koláží dobových zpráv, vyhlášek, hlášení gestapa a tajných depeší odboje než převyprávěním všeobecně známého příběhu.

27. května 1942 byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha... Toto oznámení tehdy zaplnilo noviny, rozhlasové vysílání a dokonce i obchodní výlohy. Stalo se tak každodenní nepříjemnou součástí života obyvatel protektorátu.

Dnes už dobře známe pozadí útoku na Heydricha a životní osudy těch, kteří byli do něj zapleteni. Jiří Padevět však tyto obecně známé informace dává do nových a často nečekaných souvislostí.

Jeho kniha Dotek Anthropoidu je tak spíše koláží zpráv z dobového tisku a z rozhlasového vysílání, vyhlášek, přepisů hlášení gestapa a tajných depeší národního odboje než převyprávěním známého příběhu.

Dotek Anthropoidu
Účinkují: Barbora Goldmannová, Eva Novotná, Michal Bumbálek, Zdeněk Bureš, Jana Štvrtecká a Jiří Valůšek
Připravila: Iveta Novotná
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Režie: Lukáš Kopecký
Premiéra: 27. 5. 2022

Všechny autentické materiály mají v knize konkrétní typografickou úpravu, takže čtenář i při pouhém přelétnutí stránky očima ihned ví, o jaký typ dokumentu se jedná.

To vše je doplněno o Padevětem napsané literární rekonstrukce důležitých okamžiků bezprostředně s atentátem souvisejících i těch na první pohled nesouvisejících.

Autorka Radioknihy bezezbytku ctila Padevětem budovanou strukturu a kolážovitý text rozprostřela mezi šest interpretů, kteří se ve čtení jednotlivých pasáží smysluplně střídají. Tímto způsobem byla do rozhlasového média transponována ona typografická úprava.

Čtěte také

Při přenosu Doteku Anthropoidu do auditivní podoby však nešlo jen prosté převedení textu do zvuku a o jeho rozdělení mezi herce, bylo také nutné posluchačům zprostředkovat obrazový materiál, který podstatným způsobem rozšiřuje vyznění známé historické události.

Do třetice autorka rozhlasové úpravy posiluje už tak nezanedbatelnou informační hodnotu díla tím, že do Padevětových beletristických rekonstrukcí vkládá jí napsané drobné medailonky zainteresovaných osob, nejčastěji členů odboje či politických představitelů tehdejší vlády. 

Tento způsob vyprávění vyznačující se na jedné straně dokumentárností a na druhé straně jistou dávkou dramatičnosti svou formou a dávkováním napětí v mnohém připomíná dokumentární hru. 

Osmidílnou Radioknihu Dotek Anthropoidu můžete poslouchat celé čtyři týdny!

autor: Iveta Novotná
Spustit audio

Související