Jefim Fištejn: Jak jsou Američani unaveni vládní podporou Ukrajiny?

12. březen 2023

V českém tisku nejsou zřídkavá tvrzení, že americká veřejnost je již značně unavena nesmlouvavým postojem Ukrajiny k ruským územním požadavkům. Údajně stále více si Američané přejí omezit nebo zcela ukončit svou vojenskou a ekonomickou pomoc státu, který je nekonečně vzdálen jejich vlastnímu území, a tudíž i jejich zájmům.

Čtěte také

Jenže proč se něco domnívat, když máme po ruce poměrně přesné statistické údaje? Na konci ledna agentura Associated Press zveřejnila výsledky rozsáhlého průzkumu veřejného mínění na toto téma.

Průzkum ukázal, že 48 procent dotázaných nadále podporuje poskytování vojenské pomoci Ukrajině. Jelikož tolerance průzkumu oficiálně činí přes 4 procenta, dá se tvrdit, že pro poskytování zbraní bojující zemi se nadále vyslovuje zhruba polovina všech Američanů. 29 procent s vládním postojem v této otázce nesouhlasí a 22 procent nemá žádný vyhraněný názor. Podpora americké veřejnosti se tedy snížila od posledního měření v loňském květnu řádově o 10 procent.

Americké problémy

Důležitější, než tento ukazatel jsou důvody ochlazení amerických nálad. Jak uvádí průzkum agentury Associated Press, cituji: „Je těžké podporovat výdaje na obranu cizí země, když mnohé americké obce nemají dostatek prostředků na boj s nelegálním přistěhovalectvím, s nárůstem zločinnosti a šířením drogové závislosti mezi mládeží, jakož i s jevem bezdomovectví.“

Čtěte také

Právě tyto negativní sociální jevy v posledních měsících doslova zaplavily Spojené státy a mnozí z toho obviňují současnou administrativu prezidenta Bidena.

Vojenská a ekonomická pomoc Ukrajině rozhodně není tím výdajem, který vyčerpává americký rozpočet: vždyť z celkového objemu výdajů amerického rozpočtu – a to je 1,7 bilionů dolarů – schválených Kongresem v prosince loňského roku, je na pomoc Ukrajině vyčleněno pouhých 47 miliard dolarů. Většina Američanů je stále pro uvalení ekonomických sankcí na Rusko, i když i tento ukazatel v posledních měsících drobně poklesl ze 71 na 63 procent.

Pomoc závisí na politických sympatiích

Postoje americké veřejnosti do značné míry souvisí s politickými sympatiemi dotazovaných: v otázce pomoci Ukrajině mezi voliči republikánů je podstatně více skeptiků než mezi voliči demokratů – ti první by plédovali spíše pro přísnější kontrolu přidělování finančních prostředků.

Vztah dotazovaných je silně ovlivněn jejich vírou ve schopnosti současné americké vlády vypořádat se s konfliktem. Jen 19 procent Američanů pevně věří, že prezident Biden a jeho tým konají správnou věc a určitě ji dotáhnou do zdárného konce. 37 procent o tom má své pochybnosti a 43 procent má za to, že Joe Biden stejně neví, co činí.

Jefim Fištejn

Je zajímavé, že i v Demokratické straně Bidenovi pevně důvěřuje jen 40 procent dotázaných, 50 procent o jeho schopnostech pochybuje a 9 procent mu nevěří vůbec. Darmo mluvit, že u republikánů o schopnostech prezidenta pochybuje celých 76 procent. Je zajímavé, že na pozadí jiných značně proměnlivých ukazatelů právě vztah ke schopnostem prezidenta Bidena zůstává za poslední rok neměnný.

Autor je publicista

Spustit audio