Jak se Lucemburkové zapsali do dějin hradu Křivoklát?

Mince k 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn vystavené na hradě Křivoklát

Příští chvíle strávíme v místech s překrásnou hradní kaplí, působivým královským a rytířským sálem s expozicí gotického malířského a sochařského umění. V místech, kde můžete obdivovat nejen fürstenberskou obrazárnu a knihovnu s 52 000 svazky, ale i Velkou věž s loveckými sbírkami. Hodny zájmu jsou i příběhy slavných vězňů nebo mučírna s mučícími nástroji. I taková je nabídka královského hradu Křivoklát.

Hradu pevně spjatého se všemi Lucemburky, kteří usedli na český trůn. Co všechno zde Jan, Karel, Václav a Zikmund prožili? To už si v rámci připomínky 700 let od příchodu tohoto rodu do zemí Koruny české prozradíme s křivoklátským průvodcem Michalem Kuchtou.