Izrael zaznamenal velký úspěch v odsolování mořské vody

Voda

Jedna z nejsušších zemí na světě, která ještě před několika lety trpěla velkým nedostatkem vody, má nyní více sladké vody, než dokáže spotřebovat.

Izraeli se tento obrat podařil jednak díky národní kampani, která měla za cíl efektivně využívat či recyklovat skromné přírodní zdroje sladké vody, z větší části ale díky budování nových odsolovacích zařízení.

V nových izraelských odsolovacích zařízeních je slaná voda většinou protlačována paralelně v mnoha menších válcích přes speciální membrány, které obsahují mikroskopické póry. Molekuly solí jsou větší než molekuly vody a proto zůstávají zachyceny na membránách. Časem však dochází k zanesení pórů a to nikoliv pouze vlivem molekul solí, tedy vlastního procesu odsolování.

K opotřebování membrán také přispívají různé mikroorganismy, které se na membránách zachytávají a množí, což obvykle vyžaduje jejich pravidelné drahé a intenzivní chemické čištění. Tým Edo Bar-Zeeva z Zuckerbergova ústavu pro výzkum vody však dokázal vyvinout metodu, díky níž jsou obtížné mikroorganismy odfiltrovány ještě předtím, než se dostanou k membránám.

Do cesty vodě totiž jeho tým postavil pórovitý materiál, který připomíná horniny sopečného původu, který mikroorganismy spolehlivě zachytí.

Tímto způsobem se stal proces odsolování vody mnohem efektivnějším než dříve. Díky této metodě nyní Izrael získává 55% sladké vody pro domácnosti z odsolovacích zařízení a jeho celková produkce sladké vody nyní překonala potřeby izraelských domácností a firem. Zároveň se tak Izrael stal prakticky jedinou zemí na Středním východě, která netrpí nedostatkem sladké vody.

Dostatek sladké a pitné vody je přitom důležitým bezpečnostním faktorem v dané oblasti - její nedostatek zvyšuje politické napětí a zvyšuje v dané oblasti pravděpodobnost konfliktů různého druhu. Například v Sýrii je třeba často hledat a získávat vodu pomocí několik set metrů hlubokých vrtů a někdy dokonce i podobné zdroje vyschnou.

Izrael začal s vodou lépe hospodařit již kolem roku 2007, kdy se mu podařilo recyklovat a znovu používat kolem 86 % odpadní vody - většinou pro účely zavlažování. Pro porovnání - např. ve Španělsku se daří takto recyklovat a znovu použít jen 19 % vody, v dalších zemích ještě méně.

Nehledě na to, Izrael tehdy získával z přírodních zdrojů asi 1.4 miliard kubických metrů sladké vody ročně. Jeho roční potřeba přitom činila asi 1.9 miliard kubických metrů sladké vody. Tento deficit však vedl k postupnému vysoušení řady přírodních zdrojů a oblastí.

Za posledních cca 10 let se však v Izraeli povedlo uvést do provozu řadu velkých odsolovacích provozů, které produkují dohromady 600 milionů kubických metrů sladké vody. Například odsolovací zařízení Sorek je schopno vyprodukovat tisíc litrů vody v ceně 58 centů.

Tím se Izrael dostal z deficitu do oblasti přebytku sladké vody, navíc jsou ve výstavbě další odsolovací provozy. Voda v Izraeli je nyní levnější než v Las Vegas nebo v Los Angeles.

Zdroje: Next Big Future, Scientific American, Ensia