Istanbulská úmluva má příznivce i odpůrce. Měla by být součástí našeho právního řádu?

21. říjen 2018

Istanbulská úmluva. Spojení, které se v posledních týdnech skloňuje častěji než dřív, a to i přes to, že k její ratifikaci mělo dojít už v první polovině roku. Jde o dokument, jehož celý název zní Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Má své zastánce a odpůrce a zdá se, že je dělí nesmiřitelná propast.

Odpůrci dokumentu v čele s katolickou církví tvrdí, že její přijetí rozloží tradiční rodinu. Do kritiky se ve Svatovítské katedrále pustil na svátek sv. Václava Petr Piťha, probošt Kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Dokument označil za diktátorský, autory obvinil z inspirace nacismem a marxismem. Za tyto výroky na něj ve čtvrtek ráno podala Česká ženská lobby trestní oznámení za úmyslné šíření poplašné zprávy.

V debatě Vertikály o Istanbulské úmluvě diskutují advokát Aleš Nytra a advokát a pedagog Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Daniel Bartoň. Co si myslí o ratifikaci Istanbulské úmluvy?

„Já jsem proti ratifikaci úmluvy. Podle mého názoru jde o dokument, který je nevyvážený a otevírá spoustu otazníků. Zejména ohledně toho, jestli bude do našeho právního řádu implementovaná genderová ideologie, jak říkají někteří kritici, nebo ne. To je téma, které ještě nebylo dostatečně prodiskutováno, a je to věc, která dost rozděluje společnost, což je škoda,“ odpovídá Aleš Nytra.

„Já jsem spíše pro ratifikaci, tedy proto, aby byla tato úmluva zahrnuta do českého právního řádu. Byl bych rád, kdyby přispěla i k diskuzi o otázkách násilí obecně, ale i násilí vůči ženám a především sexuálního násilí,“ oponuje Daniel Bartoň.

Poslechněte si celou debatu Vertikály, od 24. minuty do konce pořadu.

autoři: Adam Šindelář , jpr
Spustit audio

Související