Invazní druhy se týkají každého z nás

Až 13 miliard eur ročně stojí Evropskou unii náklady a ztráty související s nepůvodními druhy rostlin a živočichů, které se zásluhou lidské činnosti rozšířily z území na území, z kontinentu na kontinent.

V současné době neexistuje jednotná a efektivní strategie, jak se s touto problematikou vypořádat. A to i přes to, že se počet invazních druhů od počátku minulého století zčtyřnásobil a jejich dopady mohou být katastrofální pro přírodní ekosystémy i člověka samotného. Odborníci se ale shodují, že účinná je i v tomto případě především prevence a šíření osvěty.

A proto se vědecká redakce Tvůrčí skupiny publicistiky Českého rozhlasu ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a expertním týmem vědců rozhodla problematice invazních druhů věnovat a upozornit na ni v dlouhodobém projektu „Invazní druhy – nevítaní kolonizátoři naší fauny i flóry“. Odstartovali jsme ho v květnu 2018.  

Ve vysílání Českého rozhlasu se vydáme po stopách nejznámějších i méně známých tuzemských invazních druhů. Zmapujeme ale také, s jakými nezvanými hosty bojují naši sousedé. Odborníků se budeme ptát na konkrétní hospodářské, ekologické i zdravotní dopady.  A také na to, jak jim předcházet. Nabídneme prostor i pro vaše posluchačské dotazy či náměty.

Každý měsíc se můžete těšit na reportáže z terénu, živé vstupy i speciální vydání pořadů Magazín Leonardo, Natura a Leonardo Plus. Sledujte nás také na facebookovém profilu Věda On Air. Sdílejte s námi poselství, že invazní druhy se týkají každého z nás.

Nejnovější články