Host Studia Leonardo: sociolog Marcel Tomášek

20. leden 2015
Studio Leonardo

Fenomén singles – jak se proměňují partnerské vztahy ve společnosti?

Patrně nejviditelnější podobou proměny partnerských vztahů je tzv. fenomén singles. Společnost se proměnila a stále více mladých lidí žije o samotě. Jenže jedná se jen o špičku ledovce. Proměna naší společnosti a s tím související změna partnerských vztahů a intimity obecně je hlubší. Jaká? Jak to vědci zkoumají? A jak relevantní výsledky jejich bádání přináší? Co nejvíce ovlivnilo a ovlivňuje proměny společnosti? A jak se to odráží právě v partnerských vztazích?

Moderátor Michael Rozsypal se na to bude ptát sociologa z FHS UK Marcela Tomáška, kterého si pozval do studia.

Mgr. Marcel Tomášek, MA vystudoval nejdříve obor historie a politologie se zaměřením na evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a později sociologii na Central European University a Szkola Nauk Spolecznych ve Varšavě. Absolovoval také řadu dalších studijních a profesních pobytů (Transregional Centre for Democratic Studies na New School for Social Research v New Yorku; Miami University; Aarhus University v Dánsku).

Věnuje se různým projevům radikální sociální změny ve střední a východní Evropě po roce 1989 – od deformovaného charakteru překrývající se politiky a ekonomiky během transformace, přes projevy kolektivní paměti a traumat spojených s událostmi a děním v nedávné středoevropské minulosti, až k výzkumu proměn rodinného života a partnerských vztahů v současné rychle se měnící společnosti. Za jeden z těchto projevů lze považovat i proměny rodinného života a partnerských vztahů, jejichž výzkumu se věnoval v souvislosti s nově se rozsáhle prosadivší skupinou, kterou obvykle označujeme jako singles.

V současnosti vyučuje na pracovišti historické sociologie Fakulty humanitních studií.

V úterý 20. ledna od 10:00 do 16:10 můžete hostovi posílat dotazy pomocí naší aplikace.


autor: mro
Spustit audio