Host Studia Leonardo: prof. Jana Dostálová, odbornice na výživu a kvalitu potravin

21. říjen 2014

Na kvalitu tuzemských potravin a zásady dobrého stravování se zeptáme prof. Jany Dostálové z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Moderuje Jan Burda.

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. se profesně věnuje chemii a analýze potravin, soustřeďuje se zejména na problematiku tuků a luštěnin. Věnuje se také potravinářskému zbožíznalství, zejména významu jednotlivých druhů potravin ve výživě, a výživovým doporučením. Během své profesní kariéry publikovala téměř 400 vědeckých a odborných článků a je autorkou nebo spoluautorkou více ne 40 monografií a skript. Za svoji odbornou práci získala několik ocenění, mimo jiné je například držitelkou Medaile Vítězslava Veselého, kterou uděluje Česká společnost chemická. Prof. Dostálová se aktivně zapojuje do osvětových kampaní nabádajících k vyvážené stravě a k zodpovědnému výběru potravin a vystupuje v mediích.


autor: bur
Spustit audio