Host Studia Leonardo: kulturní antropoložka doc. Hana Horáková

22. květen 2014
Studio Leonardo

Rozvoj českého venkova pomocí cestovního ruchu

Česko se před více než deseti lety stalo druhým domovem pro mnohé Nizozemce. Satelitní nizozemské vesničky vyrůstaly hlavně v jižních a východních Čechách. Jenže i na bohatou klientelu ze zahraničí teď dopadla finanční krize a Nizozemci musejí svá česká obydlí prodávat. Co si můžeme představit pod pojmem "holandské vesničky"? Jak se vyvíjejí vztahy mezi venkovem a městem? Jak je vlastně venkov uvnitř státu vnímán? Začíná být využíván jinak, než tomu bylo v minulosti? Jak se náš venkov proměnil v posledních deseti letech?

Hostem čtvrtečního Studia Leonardo bude doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph. D. z Metropolitní univerzity Praha.

Hana Horáková je docentkou na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, kde vyučuje kurzy týkající se globálních problémů světa, terorismu, subsaharské Afriky. Na katedře anglofonních studií se zabývá kulturou a literaturou jižní Afriky a anglicky mluvícími zeměmi rozvojového světa. Působí také v kabinetu sociální antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, kde se zaměřuje na politickou antropologii, teorii kultury v sociálních vědách, antropologii kolonialismu a postkolonialismu subsaharské Afriky a cestovního ruchu. V roce 2012 získala docenturu pro obor sociální a kulturní antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Ve své výzkumné činnosti se věnuje mimo jiné antropologii Evropy (restudie místních komunit, evropská kultura a identita) a antropologii cestovního ruchu (migrace, mobilita, mezinárodní turismus, vztah mezi hosty a hostiteli; turismus a politika identit, politika dědictví). Je hlavní řešitelkou a vedoucí řešitelského týmu grantu Grantové agentury ČR Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století, který je realizován od ledna 2012 až do konce letošního roku.

Moderuje Michael Rozsypal.


autor: mro
Spustit audio