Host Studia Leonardo: geofyzik Aleš Špičák

28. leden 2015

Otazníky (ne)předvídatelných zemětřesení

Úvaha o předpověditelnosti zemětřesení vychází z předpokladu, že v krátkém časovém intervalu před vznikem zemětřesení dochází v okolí jeho ohniska k deformacím horninového prostředí, které se projeví změnami některých fyzikálních veličin měřitelnými na zemském povrchu... Ale proč tedy stále nemůžeme zemětřesení předpovídat? A jsou naše předpoklady naprosto mylné?

Aktivní i neaktivní vulkány, pohyb tektonických desek, seismické aktivity, i geologické stavby střední Evropy, především Českého masívu – také o tom všem budeme hovořit ve Studiu Leonardo s RNDr. Alešem Špičákem.

RNDr. Aleš Špičák, CSc. studoval v letech 1974-79 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na katedře užité geofyziky. Doktorát obhájil o čtyři roky později tamtéž.

Od roku 1986 je Aleš Špičák vědeckým pracovníkem Geofyzikálního ústavu AV ČR. Čtyři roky byl zde vedoucím seismického oddělení a v letech 1998-2007 byl v Geofyzikálním ústavu AV ČR ředitelem. Nyní je zde vedoucím oddělení tektoniky a geodynamiky.


Spustit audio