Host Studia Leonardo: egyptoložka Renata Landgráfová

24. září 2014

Egypt mezi řádky

Jak správně přečíst neznámé náboženské texty starého Egypta? Co všechno můžeme zjistit z textů hodnostářů Střední říše a jak důležitá osobní svědectví skrývají? Nejen o jazyce egyptských písařů, ale také o mnoha dalších zajímavostech populární egyptologie budeme hovořit s Renatou Landgráfovou z Českého egyptologického ústavu FF UK ve Studiu Leonardo.

Dr. Renata Landgráfová studovala srovnávací lingvistiku na Harvard University, USA a egyptologii na University of Pennsylvania, Philadelphia, USA a vystudovala egyptologii a lingvistiku-fonetiku na FF UK v Praze. V letech 2002-04 studovala v rámci doktorského programu egyptologického semináře univerzity v Basileji ve Švýcarsku. V roce 2007 dokončila disertační práci na téma Aktuální členění v autobiografických nápisech Střední říše. Kromě aplikací moderních lingvistických metod v egyptologii se věnuje staroegyptské literatuře a démotistice. V současné době zpracovává některé pozdně hieratické a raně démotické texty nalezeným během výkopových prací ČEgÚ FF UK v Abúsíru.


Spustit audio