Historie trochu papírová

24. září 2010

Z historie víme, že se v Egyptě před tisíci lety psalo na papyrus, v Kyjevské Rusi na březovou kůru, v Asýrii na hliněné tabulky, ale všechna tato média zavál čas a nakonec zvítězil pergamen a papír.

Pergamen byl předchůdcem papíru a vyráběl se v maloasijském městě Pergamonu (dnešní turecké město Bergama). Jako surovina byla využívána kůže z oslů, ovcí, koz a telat. Bylo to v době, kdy se v Číně už vyráběl papír.

Číňané sice původně psali na hedvábné šátky, ale v roce 105 našeho letopočtu odhalili tajemství výroby papíru. Svůj vynález však pečlivě tajili. Dařilo se jim to až do roku 751, kdy takzvaná "arabská kupecká výprava" získala při válečném tažení technologický postup na výrobu papíru a přivezla jej do své vlasti. Z arabských zemí se papír postupně rozšiřoval do Evropy. Trvalo však téměř čtyři století, než papír získal v Evropě popularitu. První papírna zahájila svou činnost ve španělském Toledu v roce 1150. První druhy papíru se vyráběly z dřevěného prachu smíšeného s vodou. Později se začalo využívat dalších surovin, jako např. textilních odpadků, lnu a bavlny.

Výroba papíru z dřevěné drti a prachu byla patentována v roce 1886 a z chemicky zpracované celulózy se papír začal vyrábět v letech 1880 - 1890. Naproti tomu vodoznaky se objevily poprvé na papíru vyráběném v Itálii už v roce 1282. Sloužily jako první obrana proti falzifikaci dokladů.

Výroba papíru přispěla k celkové vzdělanosti lidstva, protože na něm byly zaznamenávány všechny vynálezy i závažné události, a staly se tak majetkem celých národů, nikoliv jenom vzdělaných jednotlivců. Ani v současné digitální éře neztratil papír svůj význam a stále je považován za jedno nejstabilnějších médií pro uchování poselství příštím generacím.

autor: Jiří Drvota
Spustit audio