Gynekolog a porodník prof. Pavel Calda o převrácené pyramidě prenatální péče

21. duben 2015
Studio Leonardo

Nový koncept péče o těhotnou ženu charakterizuje tzv. „převrácená pyramida prenatální péče“, jejíž těžiště spočívá v přesunu diagnostiky do prvního trimestru.

„Oproti dřívějšku, kdy jsme na začátku těhotenství neměli mnoho diagnostických nástrojů a vyšetřovali ženy v průběhu postupujícího těhotenství, dnes nejvíce pozornosti věnujeme těhotným v prvním trimestru a pak až na samém konci těhotenství,“ vysvětluje prof. Pavel Calda. Nejen o nových vyšetřovacích a diagnostických metodách v gynekologii a porodnictví, ale také o těhotenství v pozdním věku budeme hovořit v úterním Studiu Leonardo.

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. absolvoval v roce 1983 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a postupně obhájil atestace z gynekologie a porodnictví i nástavbovou atestaci z klinické genetiky. Jako řešitel nebo spoluřešitel se od roku 1993 podílel na několika grantových výzkumných úkolech. (Například Vliv invazivních metod prenatální diagnostiky na výsledky těhotenství nebo Prenatální vyšetření Rh typu plodu monoklonálními protilátkami a amplifikací DNA.)

Pavel Calda je členem řady domácích i zahraničních odborných lékařských společností a působí také jako pedagog. Je vedoucím oddělení ultrazvukové diagnostiky a centra fetální medicíny Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, Oddělení ultrazvukové diagnostiky je referenčním centrem pro závažné případy z celé ČR. Oddělení odvede kolem 25 000 vyšetření ročně. Vedle léčebně preventivní činnosti slouží oddělení k výuce studentů a postgraduální výchově. Založil Českou společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví a Českou společnost fetální medicíny. Je členem mezinárodního výboru poradců časopisu americké gynekologické společnosti a šéfredaktorem časopisu Aktuální gynekologie a porodnictví. Obdržel řadu ocenění, například za práci ve výboru mezinárodní společnosti gynekologů a porodníků ISUOG, Pawlikovu cenu nadace Cilag či Sonkovu cenu české ultrazvukové společnosti. Publikoval více než 80 vědeckých prací, je autorem nebo spoluautorem řady knih.


Spustit audio