Geny savčích chlupů mají i plazi a ptáci

12. listopad 2008

Nová studie ukázala, že proteiny savčích chlupů se nacházejí také u plazů a ptáků.

V každé učebnici biologie jsou savci popsáni jako živočichové, kteří živí svá mláďata mlékem, a alespoň na některých částech těla mají chlupy. Nová studie ovšem ukázala, že geny, které kódují klíčové proteiny chlupů, vlastní i plazi a ptáci. Takzvané keratiny jsou základem mnoha útvarů - rohů, drápů, nehtů i zobáků. Ovšem typ alfa keratinů, které se nacházejí v chlupech a jsou bohaté na aminokyselinu cystein, se až dosud pokládal za výlučné vlastnictví savců. Vědci se tudíž domnívali, že alfa keratiny vznikly v evoluci až poté, co se savci oddělili od předků, které měli společné s jinými živočichy.

Studie rakouských vědců tento evoluční scénář nyní poněkud zpochybnila. Zkoumání genomu kuřat a plazů anolisů rudokrkých (Anolis carolinensis) ukázalo na existenci několika dosud neidentifikovaných genů pro keratiny bohaté na cystein. Tedy takové, které by se podle dosavadních teorií v jejich genomu neměly vyskytovat. Proteiny, které geny kódují, se nacházejí především v pokožce a drápech. Na základě těchto výsledků se vědci domnívají, že geny pro alfa keratiny měli už společní předkové savců, plazů i ptáků.

Výsledky výzkumu keratinů popisuje článek, který tento týden vychází v Proceedings of the National Academy of Sciences.

Spustit audio