Elektromotor a spálený krocan

25. prosinec 2009

Michael Faraday objevil elektromotor na Boží hod vánoční roku 1821. Ten motor byl k ničemu. Ale poprvé ukázal, že elektřina může vykonávat mechanickou práci. Určil tím technický vývoj na dvě století dopředu.

Zvukovou podobu příspěvku uslyšíte v pořadu Meteor - tuto sobotu (26. prosince) po osmé hodině.

Angličan Michael Faraday to neměl vůbec snadné. Pocházel z chudé rodiny a v jeho případě to není žádné klišé. Kovářská rodina žila kvůli nemoci otce v bídě. Michael začal pracovat ve dvanácti letech v dílně knihvazače a tam se mu do ruky dostaly nejrůznější vědecké spisy a Michael prý užasl...

Zvídavý Faraday začal v roce 1812 navštěvovat přednášky známého chemika sira Humphryho Davyho. Ten si všiml mladíkova zájmu a udělal z něj svého žáka. Dokonce zaměstnal Faradaye jako asistenta v chemické laboratoři londýnské Royal Institution. Faraday na něm později zavedl tradici vánočních přednášek pro veřejnost. Ty srozumitelnou formou prezentovaly nové vědecké poznatky. Faraday totiž získal matematické znalosti později a byl tedy zvyklý vysvětlovat látku bez nesrozumitelné matematiky.

Při mnoha slavných vánočních přednáškách prý okouzloval schopností vyložit i ten nejsložitější problém dokonale názorným způsobem. A to platilo i o nehmotných jevech, o elektřině a magnetismu. Tradice vánočních přednášek Královského institutu pokračuje dodnes.

Michael Faraday při vánoční přednášce v roce 1856

Jeden z důležitých Faradayových objevů se uskutečnil na Boží hod vánoční roku 1821. Prý při něm jako divák asistovala jeho novomanželka Sára a tento pokus měl i svou oběť: připáleného krocana.

O co šlo? O první velmi jednoduchý elektromotor. Farady tušil, že elektřina a magnetismus mají přímou souvislost. Po mnoha experimentech sestrojil zvláštní přístroj. Tvořily ho dvě nádobky se rtutí, která je vodivá. Do jedné z nich na hák zavěsil drát. Drát, který ten hák tvořil, zavěsil do druhé nádobky. Na její dno umístil do vosku zalitý tyčový magnet, který vyčníval kousek nad hladinu. Vodič na háku i magnet na dně druhé nádobky se mohly volně pohybovat. Jádrem pokusu bylo zavedení elektrického proudu z baterie do dna nádobek. V tu chvíli se jak magnet, tak zavěšený drát začaly točit, opisovaly totiž elektromagnetické silokřivky, které se ve rtuti utvořily.

Experiment dokazující rotaci způsobenou elektromagnetismem

Dokázal tím, že magnetismu a elektřina jedno jsou, že se jedná o elektromagnetismus. Dokázal tím také, že elektřina se dá využit pro mechanickou práci.

Tenhle elektromotor se nedal k ničemu využít, byl to pouze experimentální přístroj. A byl to krok k dalším slavným Faradayovým objevům: elektromagnetické indukci, dokázání původu statické živočišné i elektrochemická elektřiny z baterií, k práci o zemském magnetismu a magnetickém poli permanentních magnetů, k vyvození pravidel chování elektrostatického náboje uvnitř stíněného prostoru (tzv. Faradayova klec), ke stanovení chemického účinku proudu. Původní nedůvěra vůči Faradayovi se rozplynula. Stal se členem desítek zahraničních akademií věd a profesorem chemie v Královské učené společnosti. A ta ho před lety jako člena odmítla...

autor: mrk
Spustit audio