Editor reality pro řízení a správu ”internetu věcí”

30. prosinec 2015

S rozvojem takzvaného internetu věcí vyvstává otázka, jak všechna možná zařízení tohoto typu jednoduše ovládat, spravovat a jak přitom chránit soukromí jejich uživatelů nebo jak obecně udržovat datovou bezpečnost. Všechny tyto problémy si předsevzala řešit aplikace nazvaná Editor reality (Reality Editor), kterou vyvinuli pracovníci z MIT.

Internet věcí je soustava navzájem propojených přístrojů a předmětů denní potřeby, opatřených schopnostmi výměny a zpracování informací, mimo jiné těch, které pocházejí z reálného světa. Většinou jde o senzory různého typu, ale patří sem i chytré domácí spotřebiče, spadající do koncepce tzv. chytré domácnosti či chytrého domu (smart house), dále prostředky pro podporu automatického provozu a správy aut nebo dopravních systémů či infrastruktury vůbec.

Reality Editor vyvinula skupina odborníků pracujících pod hlavičkou známé mediální laboratoře MIT Media Lab, jakožto mobilní aplikaci pro komplexní správu chytrých zařízení, fungujících v rámci internetu věcí. Specifičtěji jde o vývojáře, soustředěné v rámci skupiny Fluid Interfaces Group. Reality Editor je nyní k dispozici pro mobilní platformu iOS, tedy pro operační systémy firmy Apple, které pracují na mobilních přístrojích. Vedoucí příslušného výzkumu Valentin Heun prohlásil, že by raději pro příslušný typ nebo skupinu přístrojů používal termín “propojené objekty” místo dnes zaužívaného termínu “internet věcí”.

Správa jednotlivých chytrých předmětů či přístrojů začne tak, že uživatel zaměří kameru svého mobilního telefonu na jeden konkrétní přístroj, který chce zrovna spravovat. Tím se mu otevře konfigurační menu, příslušné k danému přístroji čili odpovídající parametry nyní lze nastavovat či konfigurovat. Komunikace řídící aplikace s daným přístrojem samozřejmě fyzicky probíhá v rámci současných bezdrátových síťových technologií. Aby byl ovšem daný přístroj vůbec připojen do sítě editovatelných přístrojů, musí se nejdříve Editoru reality poprvé ohlásit a identifikovat se.

Tato procedura se uskutečňuje sejmutím takzvaného FingerPrintu, což je individuálně strukturovaná samolepka na jeho povrchu, a také zasláním individuální IP adresy daného přístroje na mobil, kde je spuštěn Editor reality. Uživatel může pomocí Editoru reality konfigurovat nastavení jednotlivých přístrojů, ale také vytvářet vazby a spojení mezi funkcemi a stavy různých přístrojů navzájem. Informace v rámci této sítě však všeobecně proudí všemi směry a neexistuje zde žádný centrální bod, který by byl nenahraditelný. Uživatel také může pomocí Editoru reality řídit datové propojení přístrojů ze své sítě s vnějším světem.

Zdroje: Futurism, Techworm, Fluid Interfaces Group (MIT), Reality Editor, The Creators Project

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio