Důkaz pádu komet před 12 900 let

Naleziště nanodiamantů (Murray Springs, Arizona)

Objev miniaturních diamantů podpořil teorii, podle které první americkou kulturu zahubil roj komet.

Před asi 13 000 let žili v Severní Americe lidé z kultury Clovis, kteří vyráběli sofistikované kamenné nástroje a lovili místní megafaunu - mamuty, koně a velké kočkovité šelmy. Pak se z archeologických nalezišť zcela ztratili. Podle jedné teorie jejich zánik přivodil příliš intenzivní lov, kvůli kterému vyhynula megafauna. Jiná zase za viníka společného zmizení megafauny i kultury Clovis považuje impaktovou událost - s největší pravděpodobností pád celého roje komet, který před 12 900 let zasáhl severoamerický kontinent.

Teorii impaktu nyní podpořil objev z ostrovů Northern Channel, které leží u jižního pobřeží Kalifornie. Sedmnáctičlenný tým vědců v místních sedimentech starých 12 900 let objevil zvláštní typ nanodiamantů, který vzniká pouze za extrémně vysokých tlaků a teplot. Na Zemi byly tyto diamanty zatím nalezeny jen v impaktových kráterech. Ve vrstvě s nanodiamanty vědci našli také saze, které vypovídají o rozsáhlých požárech. Svůj objev popisují v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Domnívají se, že pád roje komet byl destruktivní nejen sám o sobě, ale že také navodil klimatické změny, které ukončily éru megafauny i lidí z kultury Clovis.