Duben 1992: Únava z nejistoty

28. duben 2017

V dubnu 1992 je zahájena kampaň k volbám, ve kterých se rozhodne o osudu společného státu, zveřejněna je zpráva komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 a řeší se náhrada škod po odsunuté sovětské armádě a dluhy bývalého Sovětského svazu.

Atmosféra dubna 1992 byla poznamenána jakousi dlouhodobou únavou. Permanentní napětí v souvislosti se Slovenskem – a to jak na česko-slovenské úrovni, tak i mezi Slováky samotnými – už mělo chronický charakter.

Z této oblasti jsme vybrali část komentáře politologa Miroslava Kusého o opakovaných a neúspěšných pokusech některých poslanců Slovenské národní rady vyhlásit slovenskou samostatnost a pozoruhodnou ukázku dobového konspiračního myšlení v souvislosti s návštěvou prezidenta Havla na Slovensku.

Začátek předvolební kampaně (ilustrovaný v pořadu zahájením cyklu rozhlasových debat kandidujících politických stran) na konci dubna byl pak vnímán jako přiblížení momentu, kdy se na základě volebních výsledků rozhodne o budoucnosti společného státu.

Druhým klíčovým předvolebním tématem byla probíhající ekonomická reforma, její potřebnost, úspěchy i problémy a také některé negativní dopady. Zde jsme vybrali několik kratších ukázek z obsáhlejšího dokumentu o nezaměstnanosti v regionech.

Odsun sovětských vojsk z ČSFR

Zveřejněna je konečně také zpráva komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989, byť je toto zveřejnění doprovázeno řadou závažných problémů. V pořadu o nich mluví tajemník komise, poslanec Jan Vidím.

Řeší se rovněž hospodářské, ekologické i osobní škody způsobené dlouhodobým pobytem sovětské armády na našem území a vedle toho také dluhy bývalého Sovětského svazu – na státní i podnikové úrovni. Také rozhovory na toto téma jsou v pořadu zařazeny.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio