Druhým největším ghettem v Evropě prošlo až 200 tisíc židovských obyvatel. Jmenovalo se Litzmannstadt Ghetto

19. září 2023

Lodžské ghetto zřídili nacističtí okupanti v únoru 1940. Fungovalo až do srpna 1944 a prošlo jím nějakých 160 až 200 tisíc židů z celé Evropy. Toto ghetto bylo po tom varšavském druhé největší v Evropě.

Čtěte také

Před 2. světovou válkou tvořilo židovské obyvatelstvo asi třetinu obyvatel města Lodž, většina přitom zahynula ve vyhlazovacích táborech. V ghettu Litzmannstadt Ghetto, resp. L-Stadt – Getto, jak místu nacisti říkali, přežilo okupaci podle dostupných údajů jen 877 lidí, v dalších místech v okolí to bylo jen zhruba 10 tisíc.

Na podzim 1941 bylo do ghetta v Lodži deportováno asi 5 tisíc Židů z Protektorátu Čechy a Morava, válku z nich přežilo 277.

Historii lodžského ghetta je věnována repríza dokumentárního pásma Karla Wichse a Richarda Seemanna z roku 2006. Na webu poslouchejte jen do 19. října 2023.

autoři: Karel Wichs , Richard Seemann
Spustit audio

Související