Doubravka Olšáková o popularizaci vědy za komunistického režimu

23. září 2015
Studio Leonardo

Jak byla popularizace vědy zneužívána ke komunistické propagandě? Historičky Doubravky Olšákové se zeptá moderátor Robert Tamchyna.

Mgr. Doubravka Olšáková, PhD. je historička specializující se na české a evropské dějiny 19. a 20. století a problémy kolektivní paměti. Na FSV UK vystudovala magisterské obory politologie se specializací na politickou filosofii a komparativní politologii a obor mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na západní Evropu.

V roce 2000 získala Bolzanovu cenu rektora UK za nejlepší studentskou práci. Na Université Paris I, Panthéon Sorbonne obhájila v roce 2002 tzv. malý doktorát v oboru moderních dějin a zahraničních vztahů. V průběhu studia získala několik významných stipendií, z nichž si nejvíce cení stipendia Industrie-Club Düsseldorf uděleného 5 studentům z celého světa. Dále získala stipendium Visegrad Fund, stipendium francouzské vlády. Od roku 2003 studuje doktorát pod dvojím vedením na PedF UK a Université Paris IV, Sorbonne. V letech 2001-04 pracovala jako odborný pracovník ve Výzkumném centru pro dějiny vědy při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, roku 2006 se po dlouhodobém pobytu v zahraničí vrátila do ÚSD AV ČR. Je autorkou řady odborných studií a monografie Ernest Denis. Život a dílo.


Spustit audio