Doc. Ladislav Machala o možném šíření infekčních chorob vlivem uprchlické vlny

30. září 2015

Nakolik je Evropa a Česká republika ohrožena infekčními nemocemi v souvislosti s přílivovou uprchlickou vlnou? A jaké jsou nové trendy ve výzkumu chování viru HIV? To jsou témata pro středeční Studio Leonardo.

Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Po promoci byl rok na studijním pobytu v Parazitologickém ústavu AV v Praze a Českých Budějovicích, pracoval také na dětském oddělení nemocnice v Kadani a pak již nastoupil jako sekundář na infekčním oddělení FN Bulovka v Praze.
V roce 1985 se začal věnovat práci s HIV pozitivními pacienty. V AIDS centru pracuje dodnes. Vedle klinické práce se zajímá hlavně o problematiku rezistence HIV na antiretrovirotika (ve spolupráci s Laboratoří pro proteázy lidských patogenů doc. Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR) a také toxoplazmózou u HIV pozitivních pacientů (ve spolupráci s dr. Petrem Kodymem z Národní referenční laboratoře pro toxoplazmózu Státního zdravotního ústavu Praha).

Doc. Ladislav Machala je také vedoucím lékařem oddělení, na kterém je umístěna izolační jednotka pro vysoce nebezpečné infekční nemoci.


Spustit audio