Doc. Josef Štulc o kulturním dědictví, jeho hodnotě a ochraně

2. září 2015
Studio Leonardo

Středeční Studio Leonardo bude patřit kulturním památkám. Kdo a jak rozhoduje o zařazení našich kulturních památek do nominační listiny mezinárodního seznamu světového kulturního dědictví UNESCO?

A proč se v případě některých sporných projektů hovoří o případném vyškrtnutí městských památkových center a zón z celosvětového seznamu kulturního dědictví? Je pravda, že UNESCO dnes opomíjí české návrhy právě proto, že stále ještě není vyřešena kauza otáčivého hlediště v zámeckém parku v Českém Krumlově a není rozhodnuto o nových pražských výškových stavbách?

Pohled do zákulisí mezinárodní architektonické a kulturní politiky zprostředkoval doc. PhDr. Josef Štulc, čestný předseda českého komitétu ICOMOS a dlouholetý vysokoškolský pedagog z Národního památkového ústavu.

Doc. PhDr. Josef Štulc studoval architekturu na fakultě stavební ČVUT v Praze a později také dějiny umění klasické archeologie na Filozofické fakultě UK. V letech 1990-2002 byl ředitelem Státního ústavu památkové péče a dnes je v Národním památkovém ústavu vedoucím odboru metodiky, vědy a vzdělávání. Josef Štulc je mimo jiné spoluautorem knihy ABC kulturních památek ČSR. Působí v Pedagogické radě NPÚ a redakční radě časopisu Zprávy památkové péče. V roce 2005 mu byla udělena Cena Uměleckohistorické společnosti v českých zemích.

Pořad je reprízován.

Spustit audio