Divadlo o divadle

17. leden 2005

Azda najhlavnejšou politickou témou týchto dní je na Slovensku téma dostavby budovy nového Slovenského národného divadla. Opozícia si v tejto súvislosti dokonca vynútila mimoriadne rokovanie parlamentu. Ja však mám dôvod si myslieť, že tému národného divadla chce opozícia využiť iba na to, aby si pred voličmi zahrala vlastné predstavenie.

Budova nového Slovenského národného divadla sa na bratislavskom nábreží stavia už 18 rokov. Daňových poplatníkov doteraz stála zhruba 3,5 miliárd korún. Súčasný stav je taký, že podľa prepočtov si dostavba vyžaduje ešte okolo 800 miliónov korún. V nich problém nie je, čo tvrdí aj ministerstvo financií. Problémom sú tzv. prevádzkové náklady - tie sa zatiaľ odhadujú na 300 až 500 tisíc korún ročne. A v nich by už problém mohol byť - na Slovensku totiž situácia v oblasti kultúry nie je štátnym rozpočtom veľmi dotovaná.

Prirodzene, tieto problémy ešte nie sú dôvodom na pozdvihnutie umeleckej obce či mimoriadne rokovanie parlamentu. Tým je čosi iné - návrh memoranda o prenájme budovy, ktorý už schválila vláda a ktoré by malo byť podpísané medzi ministrom hospodárstva a spoločnosťou Truthheim Invest LLC. Na základe memoranda by spoločnosť budovu nového Národného divadla dostavala a prevádzkovala. Mala by síce menšinový podiel vlastníctva budovy, ale väčšinový v jej spravovaní.

Vláda súhlasila aj s tým, že spoločnosť si bude môcť ponechať každoročný zisk vo výške 90 percent až dovtedy, kým sa jej nevrátia späť vynaložené náklady na dostavbu budovy a jej prevádzku. Štát si pritom bude najmenej počas 20 rokov u nej objednávať služby - predstavenia opery a činohry národného divadla - za 60 až 80 miliónov korún ročne. Inými slovami: vláda rozhodla o prenajatí budovy súkromnej firme, ktorá ju má prestavať a prevádzkovať, pričom zmení aj jej charakter - už to nebude budova nového Národného divadla, ale kongresové centrum, v ktorom bude aj divadlo.

Podľa vyjadrenia spoločnosti Truthheim Invest by napríklad v činohernej časti budovy mal byť multiplex so štyrmi kinami a kongresová sála s kapacitou 250 miest. A v suteréne budovy by malo byť nákupné centrum. Povedané inak - z dlhoročnej stavby nového Slovenského národného divadla by sa stalo moderné nákupné a zábavné stredisko.

To sa nepáči ani časti umeleckej obci ani opozícii. Časti umeleckej obci hlavne preto, lebo zo štátnych peňazí sa jej žije oveľa ľahšie. Iná časť umeleckej obce sa však obáva, že príde aj o doterajšie beztak nízke dotácie zo štátnych príjmov. Tzv. mimobratislavská kultúrna obec nahlas odmieta, aby štát ďalej financoval dostavbu a prevádzku nového divadla z peňazí, ktoré sú vyčlenené na podporu kultúry v celej krajine. Teda na ich úkor. Upozorňujú na to, že okrem historickej budovy Slovenského národného divadla existujú divadlá aj v iných mestách ako Bratislava, ktoré potrebujú pomoc oveľa viac. Či už je to divadlo v Košiciach, v Banskej Bystrici alebo v Nitre.

Opozícia zase chce na mimoriadnej schôdzi parlamentu žiadať vládu, aby zrušila uznesenie o memorande so spoločnosťou Truthheim Invest, vrátila riešenie novostavby a prevádzky nového Národného divadla z Ministerstva hospodárstva späť do kompetencie Ministerstva kultúry a predložila do dvoch mesiacov parlamentu návrh riešenia dofinancovania novostavby Slovenského národného divadla. Možno však konštatovať, že nejde o nič iné, ako o populizmus a začiatok politických zápasov pred tohtoročnými slovenskými voľbami do tzv. vyšších územných celkov. Parlament totiž nemá žiadnu právomoc zasahovať do vládnych uznesení - má oprávnenie prijímať zákony, ale nemá žiadne právo vláde nariaďovať, aby to, čo je nepochybne v jej kompetencii, urobila tak alebo onak. Mám preto dôvod si myslieť, že dôvodom mimoriadnej schôdze o dostavbe budovy nového Slovenského národného divadla nie je hľadanie riešenia a podpory slovenskej kultúry ani umeleckej obce, ale iba zámienka k ďalším rétorickým cvičeniam politikov. Také divadlo o divadle.

autor: Juraj Hrabko
Spustit audio