Bude odvolána Rada pro rozhlasové a televizní vysílání?

27. březen 2003

Celý minulý týden se k verdiktu mezinárodní arbitráže, podle níž má Česká republika zaplatit společnosti CME závratných deset a půl miliard korun za to, že stát neochránil její investice v TV Nova, vyjadřovali četní politikové, komentátoři i experti v oboru. A prakticky všechna domácí média případu věnovala velkou pozornost. Jen z Novy nepřekvapivě skoro nic.

Mluvčí televize pouze opakoval formulku, že vedení stanice z povzdálí sice vše sleduje, ale že arbitrážní nález se netýká TV Nova, nýbrž Českého státu. Mlčel i ten, jenž byl hlavní příčinou žaloby, tedy šéf Novy Vladimír Železný. Ticho prolomil teprve osm dní po zveřejnění verdiktu a to ve své dobře známé sobotní relaci Volejte řediteli, kde se však zato arbitráží zabýval více než dvacet minut. I ti, kteří si myslili, že už je Železný těžko něčím překvapí, museli pořad sledovat příslovečně "s pusou dokořán".

Podle ředitele totiž více než deset miliard nezaplatí daňoví poplatníci, cituji: "ani za Novu, ani za Železného, ale za ignoranci dvou arbitrů, kteří neznají české právo. Je to cena za naši suverenitu", řekl ředitel a čert ví, co tím myslel. Snad, že Nova a česká suverenita jednou jsou, což by ovšem byl dost svérázný závěr.

Důraz, který Železný kladl ve svém vystoupení opakovaně na množné číslo, k takovému výkladu ovšem téměř nabádá. My, říkal například, tedy my všichni, a jmenoval zvlášť politiky a média, nesmíme dávat druhé straně argumenty, musíme se naopak snažit vyhrát soud ve Švédsku, kde chce česká strana prokázat podjatost mezinárodních soudců.

Železného zcela jednostranné vidění případu pochválil místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek, který za Železným od momentu jeho odtržení od amerických investorů v roce 99 zatím vždy stál tak pevně, až to budilo mnohá podezření. Ačkoliv takzvaná vysílací rada má dbát mimo jiné na vyváženost, tedy názorovou pluralitu, její čelní představitel Štěpánek patrně neshledal na posledním vydání pořadu Volejte řediteli, který se má věnovat programu Novy, nic závadného. Naopak."Pan Železný naprosto přesně popsal situaci. Kdyby nás on a jeho právníci hájili ve Stockholmu, nikdy by to tak nedopadlo. Politici, kteří označují za viníka naši radu, nahrávají protistraně. Je to zločin", řekl Štěpánek, který prudce odmítá požadavek Unie svobody na odvolání rady patrně už na příští sněmovní schůzi. Zdaleka nejen politikové Unie svobody se ovšem domnívají, že právě rada coby státní orgán v případu zcela selhala a za výrok arbitráže je odpovědná.

Politikové také dlouhodobě soudí, že právě ve Volejte řediteli jsou často překračovány licenční podmínky. Například ministr kultury Pavel Dostál komentoval poslední Železného vystoupení, cituji: "Samozřejmě, že jsme byli svědky dalšího porušení licenčních podmínek ze strany pana Železného. Nedělám si však naději, že by ho za to vysílací Rada v tomto složení pokutovala". Konec citátu. Ministr ještě v celkem vtipné nadsázce popsal, jak vidí vztahy mezi ředitelem TV Nova a stávající vysílací Radou slovy: "Obávám se, že Železný v tom svém pořadu jednou vyhlásí nějaké zemi válku, Rada mu to posvětí a nám pak nezbude nic jiného, než začít bojovat".

Připomeňme, že vysílací rada a to nejčastěji prostřednictvím místopředsedy Štěpánka tvrdí, že česká legislativa ve chvíli, kdy Železný odstřihl CME od zisku Novy a rozjel vysílání na vlastní pěst s pomocí peněz nového partnera společnosti MEF holding, za níž stojí podnikatel Jiří Šmejc, neumožňovala nějak zasáhnout, což je ovšem podle všeho sporné. Rada má asi možnost odebrat licenci k vysílání a to v případě ohrožení mezinárodních závazků. A o ty přece ve sporu mezi Železným, ovládanou CT 21, které vlastní licenci a CME Ronalda Laudera, která investice zúročovala přes servisní ČNT, také skutečně šlo. Rada rovněž říkává, že první londýnská arbitráž mezi Lauderem a Českým státem nepřiznala žádnou finanční kompenzaci. To je sice pravda, ale radní už mlčí o tom, že v textu k výroku se říká, že k neochránění investic skutečně docházelo a to prostřednictvím počínání právě vysílací Rady.

Dnes Rada i Železný upírají zraky znovu ke Stockholmu, kde bude soud rozhodovat o napadení arbitrážního výroku, které podal Český stát. náš zástupce ve tříčlenném arbitrážním týmu totiž verdikt, se kterým nesouhlasil, také nepodepsal a dal najevo, že rozhodování nebylo v pořádku. Pokud by to švédský soud uznal, bylo by to pro českou stranu vítězstvím, ale znalci říkají, že by se to rovnalo zpochybnění profesní cti a schopnosti ostatních dvou arbitrů, kteří požívají velké mezinárodní prestiže a že takový obrat v případu není pravděpodobný a snad se zatím v minulosti nic podobného ani nestalo. Nu ale kdo ví. Ředitel TV Nova, jak už bylo řečeno, označil přece vážené arbitry ve stylu Miloše Zemana, za ignoranty.

Bylo už mnohokrát řečeno, že pokud bylo počínání vysílací rady v minulosti nesprávné, pak je to důsledkem netečnosti politiků či případně naopak zájmů některých stran Železného vyslovení podporovat za to, aby jeho televize pro ně pracovala. Dopadne-li případ pro nás špatně, tj., že stát bude muset Američanům zaplatit, pak by z toho mělo do budoucna plynout, že si mají politikové jednou provždy nechat zajít chuť mít vliv na média.

A kauza Železný může být dost možná ještě hrozivějším mementem, jestliže se potvrdí čerstvé informace, že soukromé Nově výrazně finančně pomohla Sokolovská uhelná společnost, v níž má většinový jednapadesátiprocentní podíl Český stát. Podle zatím zveřejněných informací šéfové uhelné firmy před dvěma a půl roky, když zkrachoval IPB, která Novu bez Laudera úvěrovala, poslali majiteli televize, Šmejocově firmě MEF holding, několik set milionů korun a tyto peníze MEF má ještě dnes.

Šmejcova firma platí podle Sokolovské téměř dvojnásobek toho, nakolik by peníze zhodnotila společnost v některé bance, ale pozoruhodné je, že Sokolovská nestáhla peníze ani loni v létě, kdy byla Nova na pokraji bankrotu, z níž jí nakonec pomohl majetkový vstup společnosti PPF.

Jak ve čtvrtek poznamenal deník MF Dnes, jestli Ronald Lauder prokáže, že státem ovládaná firma pomáhá jeho odpůrcům, může toho využít v arbitráži proti české straně. Dodejme, že by to bez ohledu na finanční dopad znamenalo mezinárodní ostudu ještě vyššího stupně, než dosud.

Spustit audio