Anežky ve výhodě

Dvoulodí sv. Františka v Anežském klášteře v Praze

Už jen do 25. března bude v areálu Anežského kláštera v Praze Na Františku probíhat výstava Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice, kterou Arcibiskupství pražské připravilo společně s Národní galerií. Poslední měsíc bude doprovodnými akcemi doslova nabitý.

První změnu přináší cyklus čtvrtečních přednášek, které se během března budou odehrávat každý čtvrtek. Hned 1. března si od 16:30 můžete poslechnout prof. PhDr. Ing. Jana Royta, PhD., který představí ikonografii sv. Anežky České ve výtvarném umění. O týden později, 8. března, se Mgr. Štěpánka Chlumská, PhD., zaměří na jeden z hlavních exponátů výstavy v přednášce Archa Puchnerova – možnosti rekonstrukce a ikonografické interpretace. Třetí březnová přednáška, 15. března, se odehraje ve znamení lesku drahých kovů. PhDr. Dana Stehlíková, PhD., připravila pro zájemce setkání nazvané Ke cti svatých žen – zlatnické práce na výstavě Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice. Poslední přednáška, která se v rámci výstavy uskuteční 22. března, bude zaměřena na Sv. Anežku Českou v umění 19. a 20. století. Tuto Anežčinu tvář bude představovat prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD.

Cyklus výstavou nekončí
Celý přednáškový cyklus bude uzavřen až po ukončení expozice Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice 29. března. Poslední přednáška se nebude odehrávat pouze v areálu Anežského kláštera, její součástí je také vycházka do jeho okolí. Vaší průvodkyní bude PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu za starou Prahu a kurátorka Muzea hl.m. Prahy, která bude mluvit nejen o historii a proměnách místa, ale současně připomene také současná urbanistická rizika staropražské čtvrti. Také tato přednáška začíná v 16:30.

Na Anežku bez peněz
Zatímco v loňském roce jsme si připomínali 800 let od narození sv. Anežky, v letošním roce uplyne 730 let od Anežčiny smrti. Stane se tak 2. března, kdy budou mít všechny Anežky vstup na výstavu zdarma. Stačí, když se na pokladně prokážou dokladem se jménem a fotografií.

Doprovodný program v rámci víkendů
Během března budou probíhat také víkendové doprovodné programy připravené lektorským oddělením Národní galerie. Kromě sobotních programů pro děti, které 3. března představí legendu o svaté Anežce a 17. března zlatnické práce pod názvem Anežčin poklad, budou probíhat také nedělní přednášky od 15 hodin. Už 4. března si můžete poslechnout Romanu Petrákovou s vyprávěním o řádu křižovníků s červenou hvězdou ve Vratislavi i v Praze. V neděli 18. března se odehraje přednáška Kateřiny Sládkové o Sv. Alžbětě Durynské. Poslední setkání připravené lektorským oddělením se výjimečně odehraje ve středu 21. března od 16:30, kdy bude Jan Fiřt představovat Archu velmistra Mikuláše Puchnera.

Výstava bude zakončena v neděli 25. 3. 2012. Slavností ukončení vyvrcholí v pondělí 26. března 2012 svatoanežským duchovním koncertem v chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí.

Anežka na Leonardu
Během března se sv. Anežce budeme věnovat také ve vysílání Leonarda v pořadu Víkendová univerzita. Postupně nabídneme přednášky zaznamenané při mezinárodní vědecké konferencí Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. V první z nich, s premiérou 17. března v 10 hodin, uslyšíte přednášku Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., Dr.h.c., dále zamyšlení prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. Úcta sv. Anežky dnes a nevynecháme ani společnou přednášku prof. PhDr. Milady Říhové, CSc. a prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA Infirmitas, charitas, caritas. Ideové a duchovní zdroje v životě Anežky Přemyslovny. Finále první Víkendové univerzity z konference bude patřit přednášce Svatá Markéta Uherská a klášter dominikánek na Zaječím ostrově na Dunaji Mgr. Kornélie Takacs Kolářové.

Víkendová univerzita