Akademický sněm vybral Jiřího Drahoše

16. prosinec 2008

Současný místopředseda Akademie věd ČR byl dnes navržen na jmenování do funkce předsedy AV ČR pro funkční období 2009-2013. Akademický sněm vybíral mezi ním a Evou Sykovou.

Jiří Drahoš byl zvolen v prvním kole. Obdržel 188 hlasů z 228. Pro Evu Sykovou hlasovalo 27 členů sněmu, 13 hlasujících se zdrželo.
Drahoš uvedl jako své priority podporu kvality výzkumu, spolupráci s vysokými školami a podporu mladých vědců. Dále se chce zasadit o zlepšení komunikace s řediteli jednotlivých ústavů akademie.
Nového předsedu AV ČR bude jmenovat prezident republiky, o místopředsedech se rozhodne na jaře.


Profily kandidátů a jejich programová prohlášení:

Jiří Drahoš se narodil v roce 1949 v Českém Těšíně. Vystudoval fyzikální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, ve stejném oboru získal na tehdejším Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV (nyní Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.) hodnost CSc.
Od roku 1973 pracuje v Ústavu chemických procesů AV ČR, v období 1992-1995 a 2004-2005 byl zástupcem ředitele, v letech 1996-2003 zastával funkci ředitele ústavu.
Na VŠCHT Praha se habilitoval v oboru chemické inženýrství (1994), obhájil zde doktorát věd (1999) a v roce 2003 byl jmenován profesorem chemického inženýrství. V roce 2006 obdržel čestný doktorát Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Od roku 2005 je místopředsedou Akademie věd České republiky.
V letech 1985-1986 pracoval v rámci stipendia nadace Alexandra von Humboldta na Univerzitě Hannover ve Spolkové republice Německo; působí rovněž jako hostující profesor na Univerzitě Sao Paulo, Brazílie.

Eva Syková se narodila v roce 1944 v Rožmitále pod Třemšínem. Od roku 1970 pracovala ve Fyziologickém ústavu ČSAV, v roce 1983 založila Laboratoř neurohumorálních regulací v Ústavu fyziologických regulací ČSAV, od roku 1990 je vedoucí Oddělení neurověd v Ústavu experimentální medicíny AV ČR.
V roce 1996 založila a vede Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK a od roku 2000 Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad UK, jehož součástí jsou tři ústavy AV ČR. Od roku 2001 byla třikrát zvolena ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR a tuto funkci zastává dosud. Je rovněž předsedkyní Rady instituce.
Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK, již během studia pracovala ve Fyziologickém ústavu AV ČR a publikovala několik prací v oblasti neurověd. Titul CSc. získala v oboru Normální a patologická fyziologie ve Fyziologickém ústavu AV ČR (1976), titul DrSc. (1990), docenturu na UK 3. LF (1994) a profesuru na UK 2. LF (2000).
V roce 1984 byla hostující profesorkou na Univerzitě v Heidelbergu a v letech 1985-1986 na Univerzitě v Západní Austrálii.

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.


Jiří Drahoš a Eva Syková ve vysílání ČRo Leonardo:

Třetí dimenze (17. prosince 2007)

Třetí dimenze (16. října 2007)

Třetí dimenze (21. prosince 2006)

Vstupte! (22. září 2005)


S využitím materiálů SSČ AV ČR, v. v. i.


autoři: Luboš Veverka , Jiří Suchomel
Spustit audio