Adam Černý: Čínský vůdce má veškerou moc, ale ne vše pod kontrolou

29. prosinec 2023

Na začátku roku 2023 měl vládce dnešní Číny Si Ťin-pching snad všechny důvody ke spokojenosti. Zajistil si třetí pětiletý mandát v čele komunistické strany i státu, čímž se zbavil omezení zavedeného otcem modernizačních reforem Teng Siao-pchingem, které zajišťovalo plynulé předávání moci v desetiletých cyklech.

Uplynulých dvanáct měsíců mohlo Si Ťin-pchinga poučit, že s koncentrací moci ruku v ruce přichází koncentrace odpovědnosti. V jeho případě to znamená, že pokud se něco nedaří, či když se někdo neosvědčí, logika velí hledat viníka na vrcholu mocenské pyramidy.

Čtěte také

Výčet věcí, které se v Číně roku 2023 nedařili, a hodnostářů, kteří se neosvědčili, je více než výmluvný. Na jeho počátku byly nečekaně razantní únorové protesty proti striktním omezením zavedeným po propuknutí koronavirové pandemie, na něž režim reagoval rychlým uvolněním, které mělo zároveň povzbudit ekonomiku.

Ventilovat potenciální hrozbu lidové nespokojenosti se podařilo, hospodářství se však až do konce roku nepodařilo oživit tak, aby se jeho růst přiblížil někdejším dvouciferným tempům udivujícím konkurenty ve světě. Nynější odhady se pohybují okolo čtyř procent, což by v mnoha vyspělých zemích byl důvod ke spokojenosti, tak proč by neměla být spokojena i Čína?

Náznak oteplení

Čtěte také

Protože novodobá Říše středu se od vyspělých ekonomik v mnohém ohledu liší. Předchozí dynamický růst umožňoval modernizaci země, která už nevyrábí jen trička a dekorované hrníčky, ale vysokorychlostní vlaky, moderní mobilní telefony nebo špičkové komunikační technologie.

A hlavně modernizace umožnila v Číně, druhdy proslulé chudým rolnictvem, vznik relativně bohaté střední střídy a s tím motiv pro mnohé obyvatele venkova, aby hledali lepší budoucnost ve městech.

Za poklesem růstu na úroveň jednotek procent lze vidět několik faktorů. Na prvním místě je zřejmá snaha generálního tajemníka Si Ťin-pchinga obnovit a utužit kontrolu komunistické strany ve všech oblastech, a to i v podnikání, kdy i soukromé firmy povinně zřizují stranické organizace.

Čtěte také

Dalším faktorem je pokles spotřebitelské poptávky, která se podle představ vedení v Pekingu měla stát jednou z hnacích sil hospodářského růstu. Jenže lidé svázaní mnohaměsíčními proticovidovými opatřeními začali dávat přednost obezřetnosti mimo jiné i kvůli řadě obchodních skandálů v nemovitostním sektoru, který namísto někdejšího prudkého rozvoje začaly charakterizovat krachy developerských firem podmíněných přehnanými ambicemi.

To vše v prostředí, v němž se projevuje stárnutí populace, které nezvrátila ani doktrinální otočka od striktní politiky jednoho dítěte k podpoře vícečetných rodin. V Číně jako v jiných zemích se zvyšující se životní úrovní začaly převažovat páry spokojené s pouze jedním potomkem.

Kombinace všech těchto faktorů stála v Číně roku 2023 za novinkou, kterou země dosud nepoznala, deflací, tedy poklesem cen, jevem, s nímž se po řadu let potýkalo například Japonsko. To by mělo být varováním, že země může upadnout do takzvané pasti středního příjmu spojené s hospodářskou stagnací, která by v případě Číny znamenala zastavení na výrazně nižší úrovni než Japonsko.

Čtěte také

Odpověď na otázku, zda se dnešní vedení dokáže s novými problémy vyrovnat, je spojena s odpovědí na otázku, nakolik Si Ťin-pching setrvá na své dosavadní linii, kdy při rozmisťování kádrů platí více loajalita než odborné schopnosti.

Právě rok 2023 ukázal rub koncentrace moci, když ze svých funkcí byli sesazeni ministři zahraničí a obrany, v obou případech de facto po několika měsících, kdy je jako sobě oddané kádry vyzdvihl stranický vůdce Si. Čistky zasáhly i armádní špičky a soukromý sektor vykazoval neobjasněná mizení šéfů podniků, které vyšly najevo až v souvislosti s povinností hlásit změny ve vedení podniků registrovaných na burze.

Adam Černý

Čínská zahraniční politika mohla být spokojena s rostoucí závislostí Ruska zaseklého v protiukrajinském tažení, zásadní roli však nadále hrály vztahy ke Spojeným státům, které se horšily už za prezidenství Donalda Trumpa a za Joea Bidena vlivem obchodních přestřelek a afér, jako bylo sestřelení čínského špionážního balónu, který se jako z udělání promenoval nad americkými raketovými základnami, klesaly do mrazivých poloh.

Náznak oteplení sice přinesla listopadová schůzka prezidentů v Kalifornii, ale před rokem 2024 není důvod k přílišnému optimismu. Důvodem jsou volby hlavy státu na Tchaj-wanu, které dráždí Peking jako projev jeho nezávislosti, a vyhlídka na rozhodování, kdo bude příští čtyři roky obyvatelem Bílého domu. S favorizovaným Donaldem Trumpem si Si Ťin-pching spojuje vlastnost, kterou nejvíce nemá rád, totiž nepředvídatelnost.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR

autor: Adam Černý
Spustit audio